Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Najważniejsze wybrane zmiany w prawie pracy w 2016 r.

Najważniejsze wybrane zmiany w prawie pracy w 2016 r.

Szczegółowy obraz nowelizacji prawa pracy wraz ze streszczeniem najważniejszych zmian - 2016 r.

OPZZ - propozycje w zakresie umów terminowych.

      Problem z patologicznym wykorzystywaniem złych przepisów dotyczących umów o prace na czas określony:  temat podnoszony przez związki zawodowe od lat, m.in. na forum...

OPZZ - propozycje rozwiązań w zakresie stabilizacji zatrudnienia.

  Propozycje OPZZ dotyczące stabilizacji zatrudnienia     I. Umowa o pracę na okres próbny: Zasadnicza zmiana: wydłużenie okresu umowy o pracę na okres próbny (do 6 miesięcy) w...

OPZZ - czas na zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

I.  W ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych należy wprowadzić następujący mechanizm wyłaniania reprezentacji związkowej:   ...

Aktualności Aktualności

OPZZ o wstępnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracownikow tymczasowych

Zaproponowane zmiany w naszej ocenie podniosą standardy na rynku pracy tymczasowej w Polsce oraz wyeliminują dotychczasowe luki w prawie, które niekorzystnie wpływają na sytuację pracownika...

Negatywna opinia OPZZ do projektu partii Nowoczesna w sprawie zmiany ustawy o związkach zawodowych oraz Kodeksu pracy

  W opinii OPZZ przedmiotowy projekt uderza zarówno w podstawy demokracji jak i w wartości europejskie. Dialog trójstronny pomiędzy władzą publiczną, pracodawcamii związkami zawodowymi...

Prawo do strajku - spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

      17 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się robocze spotkanie zorganizowane w związku z trwającym od 2012 r. w Komitecie...

W Bukareszcie o środkach podejmowanych w międzynarodowych firmach w celu zwiększenia zaangażowania pracowników

                   20 listopada br. w Bukareszcie odbyło się spotkanie podsumowujące w ramach projektu...

Agencje pracy tymczasowej - dyskusja nad zmianami przepisów.

W dniu 13 listopada br. w CPS Dialog im. A. Bączkowskiego odbyło się spotkanie poświęcone funkcjonowaniu agencji pracy tymczasowych w Polsce. W trakcie dyskusji przedstawiono katalog najczęściej...

Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach

Często choruję i przebywam na zwolnieniach lekarskich. Czy pracodawca może mnie zwolnić z pracy?

Zbyt częste zwolnienia lekarskie mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto przyczyną rozwiązania umowy o pracę może być niezdolność do pracy trwająca powyżej 182 dni kalendarzowych.

W moim zakładzie pracy pracodawca często wysyła nas na przymusowy urlop wypoczynkowy. Czy może tak robić?

Co do zasady pracodawca może pracownikowi nakazać wykorzystanie urlopu wypoczynkowego tylko w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Jednak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może...

Skutki nie przekazywania składek związkowych przez pracodawcę

Przekazywanie składek na konto związkowe: podstawa prawna:  art. 33 1 . 1 ustawy o związkach zawodowych:  Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za...

Pracodawca zwolnił mnie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Jakie świadczenia musi wypłacić w takiej sytuacji?

Odpowiadając na to pytanie w pierwszej kolejności należy ustalić ile osób zatrudnionych jest w zakładzie pracy. Jeżeli jest ich co najmniej 20 to w przedmiotowej sytuacji pracownikowi, w związku z...

W moim zakładzie pracy pracodawca często wysyła nas na przymusowy urlop wypoczynkowy. Czy może tak robić?

Co do zasady pracodawca może pracownikowi nakazać wykorzystanie urlopu wypoczynkowego tylko w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Jednak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może...

Trybunał Konstytucyjny - wnioski i wyroki Trybunał Konstytucyjny - wnioski i wyroki

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozszerzenia prawa dot. tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych.pdf

Wniosek o zbadanie zgodności norm ustawy o związkach zawodowych z Konwencją 87 dotyczącą ochrony wolności związkowej i ochrony praw związkowych oraz z Konstytucją RP

Publikacje Publikacje

Mobbing i dyskryminacja - czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy wraz z ujęciem prawnym

Spór zbiorowy z pracodawcą rzeczywistym