Od dnia 1 lipca 2015r.
Informacje publikowane są przez:
Renatę Górną i Bogdana Grzybowskiego.

Opinie i ekspertyzy Opinie i ekspertyzy

Opinia OPZZ do systemów wsparcia rodzin

/documents/1137115/0/Opinia+OPZZ+system+wsparcia+rodzin+19.05.2017r..pdf

Opinia OPZZ dot. przeglądu emerytalnego

Dot. pisma z dnia 17 listopada 2016 r. DUS.I.5030.33.2016.MS odnośnie projektu dokumentu „Przegląd systemu emerytalnego – Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z...

Opinia dot. waloryzacji emerytur i rent w 2016 roku

OPZZ  oświadcza, że system waloryzacji w odniesieniu do najniższych rent i emerytur jest wadliwy.  Naszym zdaniem system waloryzacji powinien być ponownie przeanalizowany. Dostępne dane...

Opinia do prezydenckiego projektu przywracającego wiek emerytalny

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pozytywie opiniuje propozycję obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Uważamy, że prezydencki projekt ustawy zmierza...

OPZZ negatywnie nt. jednorazowego dodatku dla emerytów.

OPZZ  oświadcza, że system waloryzacji w odniesieniu do najniższych rent i emerytur jest wadliwy.  Naszym zdaniem system waloryzacji powinien być ponownie przeanalizowany. Dostępne dane...

Opinia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – druk 1008.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pozytywie ocenia przedłożony projekt, pomimo braku oceny skutków regulacji, a który dotyczy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu...

Opinia OPZZ dot. poselskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt PSL).

Uwaga ogólna: Zdaniem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych projektowana nowelizacja powinna stworzyć pracownikom o bardzo długim stażu możliwości przejścia na emeryturę przed...
Wyświetlanie 1 - 10 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 3

Akty prawne Akty prawne

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Aktualności Aktualności

Zespół ds., ubezpieczeń społecznych o 30-krotności.

     Na wczorajszym (16.11.2017) posiedzeniu Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (...

Zespół Rady Dialogu Społecznego o emeryturach pomostowych.

26 października 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS, na którym kontynuowano dyskusje nt. emerytur pomostowych. Związki zawodowe zgodnie...

Niższe składki dla rozpoczynających działalność gospodarczą i waloryzacja emerytur

    26 września bieżącego roku odbyło się  posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS, na którym omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie...

Uważaj, kiedy składasz wniosek o emeryturę. Możesz stracić kilkaset złotych miesięcznie

Nawet 10 proc. - o tyle może być niższe świadczenie emerytalne, jeśli zdecydujemy się złożyć wniosek w czerwcu. Dlatego każdego roku lepiej zrobić to wcześniej lub wstrzymać się ze składaniem...

OPZZ o polityce prorodzinnej

Polityka prorodzinna i wsparcie rodzin to jeden z priorytetów rządu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało kompleksowej oceny systemowych rozwiązań związanych ze wsparciem...

Zespół RDS o oszczędzaniu na emeryturę.

         28 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego omówiono system...

Obradował zespół problemowy RDS ds. ubezpieczeń społecznych.

         21 lutego 2017 r. obradował zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Tym razem omawiano projekt ustawy o zmianie ustawy o...

Waloryzacja emerytur w 2017 r.

9 lutego 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 4,2 %. Zgodnie z ustawą o emeryturach...

OPZZ rozmawia z minister Elżbietą Rafalską

W dniu 1 lutego 2017r. wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska wraz z radcą OPZZ Renatą Górną spotkała się z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską oraz Sekretarzem...

Czteroletni okres ochronny – przed nabyciem uprawnień emerytalnych.

Zgodnie z art.39 Kodeksu Pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia...
Wyświetlanie 1 - 10 z 93 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 10

Publikacje Publikacje

Minimum egzystencji w latach 1993 - 2014

Podręcznik projektu Przyszłość zabezpieczeń społecznych w Europie wspólna wiedza i obowiązki (PL)

Podręcznik projektu Przyszłość zabezpieczeń społecznych w Europie wspólna wiedza i obowiązki (PL)


Publikacja końcowa projektu Przyszłość zabezpieczeń społecznych w Europie wspólna wiedza i obowiązki (PL)

Publikacja końcowa projektu Przyszłość zabezpieczeń społecznych w Europie: wspólna wiedza i obowiązki (PL)