Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej

Opinia dot. zalecenia Rady UE w sprawie długotrwałego bezrobocia.

Dot. dokumentu pn.  Zalecenie Rady w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy ( COM (2015) 462 final), przyjęty przez radę EPSCO 7 grudnia 2015 r. przesłanego do OPZZ...

Elastyczny czas pracy

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy rośnie liczba pracodawców decydujących się na wprowadzenie w swoich zakładach przedłużonych okresów rozliczeniowych. Do 15 października 2015 r. do PIP...
Wyświetlanie 1 - 3 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 9

Aktualności Aktualności

Zasiłki dla bezrobotnych

Przy okazji przeglądu ministerstw, zapowiedziano podniesienie zasiłków dla bezrobotnych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia ( ok.1 tys.zł) W związku z powyższym Należy mieć na...

Dwunasta konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

Z inicjatywy krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce 19 grudnia 2016 r.  odbyła się konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej pt.: „W kierunku zniesienia ruchu...

Elastyczne zatrudnienie – tematem międzynarodowej konferencji.

14 listopada br. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się polsko-włoska konferencja pt. "Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce i we Włoszech. Szanse i zagrożenia". Podczas niej...

Powiatowe Rady Rynku Pracy we Wrocławiu

W dniu 28 października odbyła się narada dolnośląskich przedstawicieli OPZZ w Powiatowych Radach Rynku Pracy. Tematem narady, której przewodniczył Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Andrzej Otręba...

Outsourcing pracowniczy przedmiotem obrad I Forum Współpracy.

6 października 2016 r. w I Oddziale ZUS w Warszawie odbyło się I Forum Współpracy organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem obrad był outsourcing pracowniczy. Rozpoczynając...
Wyświetlanie 1 - 5 z 50 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 10

Publikacje Publikacje

Wybrane formy wsparcia bezrobotnych 2.docx

Pomoc dla bezrobotnych. Instrumenty wsparcia dla pracodawców.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy w skrócie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Instrukcja dla pracodawców i pracowników