Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej

Opinia dot. zalecenia Rady UE w sprawie długotrwałego bezrobocia.

Dot. dokumentu pn.  Zalecenie Rady w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy ( COM (2015) 462 final), przyjęty przez radę EPSCO 7 grudnia 2015 r. przesłanego do OPZZ...

Elastyczny czas pracy

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy rośnie liczba pracodawców decydujących się na wprowadzenie w swoich zakładach przedłużonych okresów rozliczeniowych. Do 15 października 2015 r. do PIP...
Wyświetlanie 1 - 3 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 9

Aktualności Aktualności

Bezrobocie w czerwcu w Polsce 4,8% - czy te dane są prawdziwe ?

Jak podaje Eurostat, w czerwcu tego roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 4,8 proc. W porównaniu do czerwca ubiegłego roku wskaźnik bezrobocia w Polsce spadł o 1,5 pkt. proc. (bezrobocie...

Rodzina i Praca – to się opłaca

8 czerwca 2017 r.  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie prezentujące platformę internetową – bazę wiedzy i praktycznych rozwiązań dotyczących godzenia ról...

Zalecenia Prezydium RDS dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

30 maja 2017 r. Prezydium Rady Dialogu Społecznego przyjęło uchwałę dot. rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym             ...

Zalecenia partnerów społecznych dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy

Wstęp Praktyki i staże rozumiane jako uzyskiwanie doświadczenia i nabywanie umiejętności praktycznych istotnych dla wykonywania pracy w miejscu odbywania stażu lub praktyki,  (dalej...

Majowe posiedzenia podzespołu i zespołu RDS

12 maja 2017 r. na posiedzeniu Podzespołu Problemowego ds., reformy rynku pracy działającego w RDS w ramach zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy omówiono i przyjęto...
Wyświetlanie 1 - 5 z 63 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 13

Publikacje Publikacje

Wybrane formy wsparcia bezrobotnych 2.docx

Pomoc dla bezrobotnych. Instrumenty wsparcia dla pracodawców.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy w skrócie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Instrukcja dla pracodawców i pracowników