Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej

Opinia dot. zalecenia Rady UE w sprawie długotrwałego bezrobocia.

Dot. dokumentu pn.  Zalecenie Rady w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy ( COM (2015) 462 final), przyjęty przez radę EPSCO 7 grudnia 2015 r. przesłanego do OPZZ...

Elastyczny czas pracy

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy rośnie liczba pracodawców decydujących się na wprowadzenie w swoich zakładach przedłużonych okresów rozliczeniowych. Do 15 października 2015 r. do PIP...
Wyświetlanie 1 - 3 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 9

Aktualności Aktualności

Posiedzenie sekcji branżowej pracowników ośrodków doradztwa rolniczego.

21 marca 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie sekcji branżowej pracowników ośrodków doradztwa rolniczego  przy Związku Zawodowym Pracowników Rolnictwa. Podczas posiedzenia sformułowano...

Kolejne posiedzenie Rady Rynku Pracy.

         Wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed wręcza Bogdanowi Grzybowskiemu powołanie do składu Rady Rynku Pracy. W...

Zmarnowany czas na posiedzeniu podzespołu ds. reformy rynku pracy.

      Podczas wczorajszego, drugiego posiedzenia, podzespołu problemowego ds. reformy rynku pracy, działającego w ramach zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku...

Kapitał i Praca: o aktywizacji bezrobotnych

       Wzrosły płace minimalne, ozusowano umowy zlecenia, spada bezrobocie, porządkowane są formy umów. Związki zawodowe powinny być usatysfakcjonowane, a tymczasem...

RDS o reformie rynku pracy.

       W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie podzespołu problemowego ds. reformy rynku pracy, działającego w ramach zespołu problemowego ds....
Wyświetlanie 1 - 5 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 12

Publikacje Publikacje

Wybrane formy wsparcia bezrobotnych 2.docx

Pomoc dla bezrobotnych. Instrumenty wsparcia dla pracodawców.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy w skrócie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Instrukcja dla pracodawców i pracowników