Informacje Informacje

Informacja o płacach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 r.

       Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące sektora przedsiębiorstw w Polsce z których wynika, że w lipcu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w...

NIK o klauzulach społecznych w zamówieniach publicznych

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała realizację przez instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego zamówień publicznych w tym stosowanie w ich ramach klauzul społecznych. Tym samym,...

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

      Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jakim stopniu organy władzy publicznej korzystają z umów zleceń i o dzieło. Okazało się, że administracja państwowa powszechnie korzystała –...

Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale’a dot. umów śmieciowych w zamówieniach publicznych

      Publikujemy Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale'a pt.:  „Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu...

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 (GUS)

                Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Zrównoważony rozwój kraju,...
Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 4

Aktualności Aktualności

Rząd bezkrytycznie chwali własne dokonania

W środę 22 listopada br. sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyła informację ministra rozwoju i finansów na temat aktualnego stanu polskiej gospodarki w świetle podstawowych wskaźników...

Posłowie PiS nie chcą odmrozić wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej (rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945)) jest obecnie przedmiotem prac Sejmu...

Wicepremier Morawiecki potwierdza: jest zgoda na realizację postulatu OPZZ

W ubiegłym tygodniu zastanawialiśmy się, czy wicepremier Mateusz Morawiecki dotrzyma słowa w sprawie przyznania związkom zawodowym prawa do otrzymywania z budżetu państwa środków finansowych na...

Już niedługo niższe podatki od świadczeń z ZFŚS i od związków zawodowych

Przez kilka ostatnich lat kolejne rządy robiły wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć rolę i znaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Najpierw zamrożono odpis na zakładowy fundusz,...

Pracownicy powinni mieć wybór

Rząd, pod naciskiem związków zawodowych, zaproponował w październiku br. nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która ograniczyła prawo pracowników do współdecydowania o...

Innowacyjność kluczem do rozwoju pracowników i firm

7 listopada br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" odbyło się posiedzenie Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tematami obrad były:...

Uzgodnienia w Ministerstwie Rozwoju

W Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym ...

Czy wicepremier Morawiecki dotrzyma słowa?

Jeszcze w ubiegłym tygodniu wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki upierał się, że nie zamierza podejmować żadnych działań na rzecz przyznania reprezentatywnym centralom...

Związkowcy o społecznie odpowiedzialnym łańcuchu dostaw

27 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonych łańcuchów dostaw, zorganizowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu,...

Zespół ds. zamówień publicznych RDS

25 i 26 października br. odbyły się posiedzenia Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Zespół przygotowuje rekomendacje do nowego prawa zamówień publicznych, którego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 326 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 33