Informacje Informacje

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

      Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jakim stopniu organy władzy publicznej korzystają z umów zleceń i o dzieło. Okazało się, że administracja państwowa powszechnie korzystała –...

Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale’a dot. umów śmieciowych w zamówieniach publicznych

      Publikujemy Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale'a pt.:  „Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu...

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 (GUS)

                Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Zrównoważony rozwój kraju,...

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (GUS)

     Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2014 r. Zgodnie z danymi GUS, nie kolejny raz odnotowano istotnych zmian w...

Rekomendacje RM w sprawie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

                Rada Ministrów na posiedzeniu 28 lipca 2015 r. przyjęła dokument pn. Zalecenia Rady Ministrów w sprawie...
Wyświetlanie 1 - 5 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 3

Aktualności Aktualności

Debata Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z wykonawcami zamówień

            Urząd Zamówień Publicznych zorganizował kolejną debatę dotyczącą systemu zamówień publicznych. Po spotkaniu z zamawiającymi i...

Wpływ polityki spójności na rozwój kraju – konferencja w Ministerstwie Rozwoju

             W Ministerstwie Rozwoju, w dniach 6-7 lutego 2017 r., odbyła się konferencja poświęcona efektom realizacji unijnej polityki...

Posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020

                W Ministerstwie Rozwoju, 2 lutego 2017 r. obyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Zespół,...

Trzeba poprawić Krajowy Plan Działania

Pod koniec ubiegłego roku rząd przekazał do konsultacji społecznych projekt Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2019 (KPD)....

Obradował Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych RDS

           Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego rozpatrywał na posiedzeniu, które odbyło się 24 stycznia br., tematy...

OPZZ oceniło analizę wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej

            Komisja Europejska przygotowała dokument pn. Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r. (Annual Growth Survey 2017; AGS). OPZZ przekazał Ministerstwo...

Debata o prawach człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zorganizowała 19 grudnia br. spotkanie okrągłego stołu poświęconego pracom nad Krajowym Planem Wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. W...

Kwota wolna od podatku znowu w grze

13 grudnia br., w trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu, kontynuowano dyskusję nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw...

Strona rządowa stawia przeszkody pracom Zespołu ds. zamówień publicznych RDS

              Na 12 grudnia 2016 r., w siedzibie CPS Dialog zwołano posiedzenie Doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady...

Powstał Standard Minimum Programu Etycznego

8 grudnia br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja „Biznes i Prawa Człowieka", zorganizowana w ramach Programu „Biznes i Prawa Człowieka – Implementacja Wytycznych ONZ" oraz...

Wyświetlanie 1 - 10 z 238 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 24