Informacje Informacje

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

      Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jakim stopniu organy władzy publicznej korzystają z umów zleceń i o dzieło. Okazało się, że administracja państwowa powszechnie korzystała –...

Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale’a dot. umów śmieciowych w zamówieniach publicznych

      Publikujemy Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale'a pt.:  „Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu...

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 (GUS)

                Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Zrównoważony rozwój kraju,...

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (GUS)

     Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2014 r. Zgodnie z danymi GUS, nie kolejny raz odnotowano istotnych zmian w...

Rekomendacje RM w sprawie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

                Rada Ministrów na posiedzeniu 28 lipca 2015 r. przyjęła dokument pn. Zalecenia Rady Ministrów w sprawie...
Wyświetlanie 1 - 5 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 3

Aktualności Aktualności

SOR ponownie oceniona przez partnerów społecznych

22 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju działającego w...

Zespół RDS o uldze B+R

21 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" obradował Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych działający w ramach Rady Dialogu Społecznego. ...

Zespół ds. zamówień publicznych RDS na temat finansowania ochrony zdrowia

            Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego po raz kolejny zebrał się w celu omówienia przygotowania...

UZP uwzględnił uwagi OPZZ dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych

                OPZZ otrzymał od Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedź w sprawie opinii przekazanej Urzędowi w trakcie...

OPZZ ocenia Sprawozdanie Krajowe 2017

W piątek 10 marca br. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za euro i dialog społeczny oraz stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych...

Komisja Europejska prezentuje Sprawozdanie krajowe - Polska 2017

     W siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się prezentacja dokumentu Sprawozdanie krajowe – Polska 2017. Dokument został przygotowany przez Służby...

MSZ dziękuje OPZZ

Minister spraw zagranicznych, pismem z dnia 21 lutego br., podziękował Franciszkowi Bobrowskiemu, wiceprzewodniczącemu OPZZ za uwagi do projektu Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania...

Znamy odpowiedź na uchwałę nr 26 partnerów społecznych RDS

19 stycznia br. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego podjęły uchwałę nr 26 dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg...

GUS o nowych propozycjach badań statystycznych

27 lutego br. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego odbyło się spotkanie poświęcone przedyskutowaniu niektórych uwag zgłoszonych przez partnerów społecznych w ramach Programu Badań Statystyki...

Opiniujemy „Konstytucję Biznesu”

„Konstytucja Biznesu", którą od kilku miesięcy promuje wicepremier Mateusz Morawiecki trafiła na początku lutego br. do konsultacji społecznych. Rząd liczy na jej szybkie uchwalenie, ale pośpiech...

Wyświetlanie 1 - 10 z 250 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 25