Informacje Informacje

NIK o klauzulach społecznych w zamówieniach publicznych

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała realizację przez instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego zamówień publicznych w tym stosowanie w ich ramach klauzul społecznych. Tym samym,...

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

      Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jakim stopniu organy władzy publicznej korzystają z umów zleceń i o dzieło. Okazało się, że administracja państwowa powszechnie korzystała –...

Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale’a dot. umów śmieciowych w zamówieniach publicznych

      Publikujemy Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale'a pt.:  „Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu...

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 (GUS)

                Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Zrównoważony rozwój kraju,...

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (GUS)

     Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2014 r. Zgodnie z danymi GUS, nie kolejny raz odnotowano istotnych zmian w...
Wyświetlanie 1 - 5 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 3

Aktualności Aktualności

OPZZ ocenia projekt Zaleceń Rady dla Polski na 2017 r.

             W ubiegłym tygodniu (22 maja br.) Komisja Europejska przedstawiła państwom członkowskim UE, w tym Polsce, ocenę realizacji...

Pracodawcy proponują bardzo niski wzrost płac w 2018 r.

Reprezentatywne organizacje pracodawców Rady Dialogu Społecznego przyjęły 18 maja br. wspólne stanowisko dotyczące wzrostu płac oraz emerytur i rent w 2018 r. Proponowana przez nich stawka płacy...

Prezydium OPZZ o prawie pracowników do partycypacji

Stanowisko  Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 23 maja 2017 r.  w sprawie ograniczania praw pracowniczych w zakresie wyboru swoich przedstawicieli do...

Stanowisko Prezydium OPZZ z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej

            Rząd przekazał stronie społecznej Rady Dialogu Społecznego 9 maja br. wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do...

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. SOR

W dniu 18 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego...

Konsultacje rządowego projektu ustawy - Prawo wodne

     Kancelaria Sejmu RP rozpoczęła konsultacje rządowego projektu ustawy – Prawo wodne. Jak wskazuje uzasadnienie projektu ustawy, celem tej regulacji jest wprowadzenie...

O ile wzrosną płace i emerytury w 2018 roku?

Każdego roku, do 10 maja, rząd przedstawia partnerom społecznym wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny. Tym...

Misja MFW w OPZZ

Jan Guz, przewodniczący OPZZ i Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ spotkali się 16 maja br. z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu...

Wynagrodzenia i emerytury w 2018 r. Czekamy na Wasze opinie.

Wczoraj OPZZ otrzymało od strony rządowej wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018. Rząd w swoim dokumencie...

Skuteczniejsza kontrola zamówień publicznych – Komunikat GIODO i UZP

            W czerwcu 2016 r. uchwalono zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, celem wzmocnienia w zamówieniach publicznych kryteriów...

Wyświetlanie 1 - 10 z 271 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 28