Informacje Informacje

NIK o klauzulach społecznych w zamówieniach publicznych

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała realizację przez instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego zamówień publicznych w tym stosowanie w ich ramach klauzul społecznych. Tym samym,...

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

      Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jakim stopniu organy władzy publicznej korzystają z umów zleceń i o dzieło. Okazało się, że administracja państwowa powszechnie korzystała –...

Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale’a dot. umów śmieciowych w zamówieniach publicznych

      Publikujemy Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale'a pt.:  „Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu...

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 (GUS)

                Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Zrównoważony rozwój kraju,...

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (GUS)

     Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2014 r. Zgodnie z danymi GUS, nie kolejny raz odnotowano istotnych zmian w...
Wyświetlanie 1 - 5 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 3

Aktualności Aktualności

NIK: instytucje nie stosują klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

     Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 11 kwietnia 2017 r. wyniki kontroli Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną, z której...

Rząd ogranicza partycypację pracowniczą

1 stycznia 2017 roku weszły w życie dwie ustawy regulujące zasady zarządzania mieniem państwowym. Ograniczyły one nabyte w procesie prywatyzacji prawo pracowników do współdecydowania o sposobie...

OPZZ ocenia Konstytucję Biznesu

            Zakończył się jeden z etapów konsultacji przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju pakietu ustaw pn. Konstytucja Biznesu (pisaliśmy o...

Zespół ds. Strategii Europa 2020 na temat Krajowego Programu Reform 2017/2018

             W Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020, międzyresortowego organu...

Posiedzenie Zespołu ds. zamówień publicznych RDS

            W siedzibie CPS Dialog odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Strona...

Czy pakiet usługowy jest korzystny dla pracowników?

W piątek 31 marca br. w Warszawie odbyło się szóste Forum Jednolitego Rynku – SIMFO 2017, którego tematem przewodnim był: „Jednolity rynek: rosnąca biurokracja czy wciąż wartość dodana?". Forum...

OPZZ ocenia Sprawozdanie krajowe - Polska 2017 i Krajowy Program Reform

            OPZZ przekazał Ministerstwu Rozwoju opinie do dwóch dokumentów kluczowych w realizacji przez Polskę Semestru Europejskiego. Jeden...

SOR ponownie oceniona przez partnerów społecznych

22 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju działającego w...

Zespół RDS o uldze B+R

21 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" obradował Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych działający w ramach Rady Dialogu Społecznego. ...

Zespół ds. zamówień publicznych RDS na temat finansowania ochrony zdrowia

            Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego po raz kolejny zebrał się w celu omówienia przygotowania...

Wyświetlanie 1 - 10 z 257 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 26