Informacje Informacje

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

      Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jakim stopniu organy władzy publicznej korzystają z umów zleceń i o dzieło. Okazało się, że administracja państwowa powszechnie korzystała –...

Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale’a dot. umów śmieciowych w zamówieniach publicznych

      Publikujemy Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale'a pt.:  „Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu...

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 (GUS)

                Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Zrównoważony rozwój kraju,...

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (GUS)

     Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2014 r. Zgodnie z danymi GUS, nie kolejny raz odnotowano istotnych zmian w...

Rekomendacje RM w sprawie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

                Rada Ministrów na posiedzeniu 28 lipca 2015 r. przyjęła dokument pn. Zalecenia Rady Ministrów w sprawie...
Wyświetlanie 1 - 5 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 3

Aktualności Aktualności

OPZZ ocenił analizę wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej

            Komisja Europejska przygotowała dokument pn. Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r. (Annual Growth Survey 2017; AGS). OPZZ przekazał Ministerstwo...

Debata o prawach człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zorganizowała 19 grudnia br. spotkanie okrągłego stołu poświęconego pracom nad Krajowym Planem Wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. W...

Kwota wolna od podatku znowu w grze

13 grudnia br., w trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu, kontynuowano dyskusję nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw...

Strona rządowa stawia przeszkody pracom Zespołu ds. zamówień publicznych RDS

              Na 12 grudnia 2016 r., w siedzibie CPS Dialog zwołano posiedzenie Doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady...

Powstał Standard Minimum Programu Etycznego

8 grudnia br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja „Biznes i Prawa Człowieka", zorganizowana w ramach Programu „Biznes i Prawa Człowieka – Implementacja Wytycznych ONZ" oraz...

Nie ma porozumienia w RDS w sprawie Planu Morawieckiego

Zespół problemowy ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rady Dialogu Społecznego, przed którym postawiono zadanie próby wypracowania wspólnej opinii strony pracowników i strony...

Częściowe odmrożenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Oświadczenie Kierownictwa OPZZ w sprawie zwiększenia w 2017 roku wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od...

OPZZ krytycznie o rządowej wersji podniesienia kwoty wolnej od podatku

Premier Beata Szydło obiecała Polkom i Polakom, że w czasie pierwszych stu dni rządów Prawa i Sprawiedliwości kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 8 000 złotych. Niestety rząd wciąż nie...

Urząd Zamówień Publicznych promuje społeczne zamówienia publiczne

     Urząd Zamówień Publicznych zrealizował konferencję na temat społecznych zamówień publicznych, która była jedną z cyklu wydarzeń zaplanowanych na lata 2013-2016, w trakcie...

OPZZ rozmawia z Radą Europy

17 listopada 2016 r. delegacja OPZZ spotkała się z grupą ekspertów Rady Europy do spraw działań przeciwko handlowi ludzi w składzie: Alina Braşoveanu, Jan van Dijk, Mats Lindberg,  która...

Wyświetlanie 1 - 10 z 233 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 24