Informacje Informacje

NIK o klauzulach społecznych w zamówieniach publicznych

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała realizację przez instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego zamówień publicznych w tym stosowanie w ich ramach klauzul społecznych. Tym samym,...

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

      Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jakim stopniu organy władzy publicznej korzystają z umów zleceń i o dzieło. Okazało się, że administracja państwowa powszechnie korzystała –...

Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale’a dot. umów śmieciowych w zamówieniach publicznych

      Publikujemy Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale'a pt.:  „Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu...

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 (GUS)

                Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Zrównoważony rozwój kraju,...

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (GUS)

     Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2014 r. Zgodnie z danymi GUS, nie kolejny raz odnotowano istotnych zmian w...
Wyświetlanie 1 - 5 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 3

Aktualności Aktualności

Zginął, bo walczył o prawa pracowników. Wyślij apel! Działaj!

Każdy z nas może pomóc kolumbijskim związkom zawodowym w walce o poprawę warunków pracy w Kolumbii i przyłączyć się do zbierania podpisów pod wnioskiem do kolumbijskiego prezydenta Juan Manuel...

Będą kolejne zwolnienia w administracji publicznej

Minister rozwoju i finansów postanowił zreformować Polską Agencję Kosmiczną. W tym celu przedstawił projekt ustawy zmieniającej ustawę o Polskiej Agencji Kosmicznej. Nie jest to zaskoczenie,...

OPZZ krytycznie o Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2018

Tegoroczna próba wypracowania wspólnego stanowiska strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2018 nie powiodła się. Choć...

Podatki firm będą jawne

Minister rozwoju i finansów zaproponował niedawno, aby co roku fiskus podawał do publicznej wiadomości informację, ile podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zapłacili podatku i jakie...

Czy pracodawcy naprawdę popierają partycypację pracowniczą?

W związku z uchwaleniem pod koniec ubiegłego roku przepisów regulujących zarządzanie mieniem państwowym OPZZ wystąpiło, w marcu br., do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Henryki Bochniarz z...

XV Edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP rozpoczęta

  OPZZ otrzymało od Prezydenta RP po raz kolejny zaproszenie do grona Instytucji uprawnionych do zgłaszania kandydatów w ramach Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. ...

Mamy projekt ustawy w sprawie PPL

W poniedziałek 10 lipca br. informowaliśmy , że grupa posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wniosła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty...

Zespół doraźny ds. SOR o przemyśle 4.0. i rozwoju miast średnich

W dniu 11 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W...

OPZZ interweniuje u Marszałka Sejmu w sprawie PPL

Grupa posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożyła na ręce Marszałka Sejmu projekt ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze" (druk nr 1689). Projektodawcy tłumaczą, że...

Rada Ministrów zaleciła stosować aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła Zalecenia, które zobowiązują m.in  jednostki administracji rządowej i terytorialnej do zapewnienia, aby w jednostkach którymi kierują: aspekty społeczne, w tym w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 293 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 30