Informacje Informacje

Informacja o płacach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 r.

       Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące sektora przedsiębiorstw w Polsce z których wynika, że w lipcu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w...

NIK o klauzulach społecznych w zamówieniach publicznych

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała realizację przez instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego zamówień publicznych w tym stosowanie w ich ramach klauzul społecznych. Tym samym,...

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

      Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jakim stopniu organy władzy publicznej korzystają z umów zleceń i o dzieło. Okazało się, że administracja państwowa powszechnie korzystała –...

Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale’a dot. umów śmieciowych w zamówieniach publicznych

      Publikujemy Raport Ośrodka Myśli Społecznej Lassale'a pt.:  „Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu...

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 (GUS)

                Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Zrównoważony rozwój kraju,...
Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 4

Aktualności Aktualności

OPZZ negatywnie zaopiniował projekt budżetu państwa na 2018 r.

OPZZ przedłożył Ministerstwu Finansów negatywną opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2018. W swojej opinii, OPZZ skoncentrował się szczególnie na ocenie decyzji rządu w sprawach...

Polacy zasługują na wyższe płace!

      OPZZ od lat konsekwentnie domaga się od rządu, by podniósł płacę minimalną do 50% płacy przeciętnej. Postulatu OPZZ, by płaca minimalna w 2018 r. wyniosła 2220...

OPZZ w sprawie działań na rzecz branży stalowej

               Komisja Europejska od dłuższego czasu pracuje nad przyszłym kształtem tak zwanego unijnego systemu handlu...

Projekt budżetu państwa na 2018 r. na Zespole RDS

                 8 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń...

Konsultacje projektu ustawy budżetowej na rok 2018 formalnie rozpoczęte

Do Rady Dialogu Społecznego wpłynął dziś przyjęty przez rząd na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia br. projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Tym samym, w dniu 29 sierpnia br., proces...

ME konsultuje Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Ministerstwo Energii przygotowało projekt Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce i rozpoczęło konsultacje dokumentu z m.in. stroną społeczną. Poprzedni Program obejmował okres do...

Posiedzenie Zespołu ds. zamówień publicznych RDS

23 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. zamówień publicznych RDS. Porządek obrad Zespołu obejmował kontynuację tematu związanego z kryteriami pozacenowymi w zamówieniach na zakup leków...

Pracodawcy proponują wzrost płacy minimalnej o 50 zł brutto!

Organizacje pracodawców Rady Dialogu Społecznego podpisały się pod wspólnym pismem do minister Elżbiety Rafalskiej, w którym proponują, aby w przyszłym roku płaca minimalna wyniosła 2050 zł brutto,...

2100 zł to zbyt zachowawcza propozycja

Tegoroczna próba wypracowania wspólnego stanowiska strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. nie powiodła...

Nowe ulgi podatkowe już niedługo

Po wakacjach do Sejmu trafi projekt ustawy zmieniający kilka ustaw podatkowych . Już dzisiaj, na etapie konsultacji społecznych, budzi on spore kontrowersje, o czym świadczy liczba zgłoszonych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 306 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 31