Spotkanie członków ZZPD RP – Sekcji pracowników GDDKiA Spotkanie członków ZZPD RP – Sekcji pracowników GDDKiA

       W dniach 8 i 9 marca odbyło się spotkanie członków ZZPD RP – Sekcji pracowników GDDKiA. Z oddziałów, w których pracownicy zrzeszeni są w związku zwykle przyjechały po dwie osoby. Celem spotkania było szkolenie w zakresie zagadnień związanych z wprowadzeniem oraz funkcjonowaniem regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w GDDKiA i ustawy o ZFŚS. Omówione zostały również wybrane problemy związane z zastosowaniem prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej w praktyce.

ZZPD RP złożył wniosek o poprawki w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016. ZZPD RP złożył wniosek o poprawki w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

       ZZPD RP złożył wniosek o poprawki w przyjętym przez Sejm projekcie ustawy budżetowej na rok 2016. Wniosek dotyczy rozdziału Transport - GDDKiA. Proponowana zmiana dotyczy przywrócenia środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników GDDKiA. Zdaniem Związku jest to uzasadnione brakiem decyzji o podwyższeniu wynagrodzeń w ciągu ostatnich dziewięciu lat przy jednoczesnym rozszerzaniu obowiązków pracowników.
W dniu 17 lutego odbędzie się posiedzenie Senatu, na którym rozstrzygnięte będzie wprowadzenie zmian. Kopię wniosku można znaleźć w załączniku.

Regulamin ZFŚS ustalony z GDDKiA Regulamin ZFŚS ustalony z GDDKiA

       Po długich staraniach ze strony ZZPD RP, w ostatnim półroczu ustalony został z GDDKiA Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dziś (3 lutego) Regulamin został podpisany przez przedstawicieli GDDKiA i ZZPD RP. W chwili obecnej Regulamin funkcjonuje bez dwóch załączników dotyczących obiektów socjalnych, które zostaną doprecyzowane w najbliższym czasie. Nie ma to wpływu na prawidłowe funkcjonowanie pozostałych części Regulaminu dotyczących spraw socjalnych i nie narusza interesów pracowników i innych osób uprawnionych. Jednolity Regulamin obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne GDDKiA od 1 stycznia tego roku.

Kampania informacyjna OPZZ " ZUS czy OFE" Kampania informacyjna OPZZ " ZUS czy OFE"


Aktualności Aktualności

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze związku zawodowego działającego w kieleckim oddziale GDDKiA

      W dniu 18 lutego 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwiazku zawodowego działającego w kieleckim oddziale GDDKiA. Podczas spotkania ustępująca Komisja Rewizyjna oraz ustępujący Przewodniczący Wojciech Jaworski  przedstawili sprawozdania z działalności. Delegaci przeprowadzili dyskusję nad realizacją zadań przez ustępujący zarząd. Określili rownież zadania i cele dla nowowybranego Zarządu. Wybrane zostały nowe władze Związku. Przewodniczącym został Kolega Piotr Frąk. 


 


Wniosek Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ "Solidarność" i ZZPD RP w sprawie reorganizacji pionu utrzymania dróg GDDKiA

     Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP wraz z Sekcją Krajową Drogownictwa NSZZ Solidarność skierowały pismo do p.o. generalnego dyrektora GDDKiA. W związku z niejasną sytuacją w  jakiej znalazło się wielu pracowników, zwracamy się o spotkanie w sprawie reorganizacji pionu utrzymania dróg w GDDKiA.

Klikając w poniższą miniaturę można pobrać pismo:


 


Posiedzenie Rady Branży "Transport" OPZZ, spotkanie z Wicepremier Elżbietą Bieńkowską

     W dniu 5 lutego 2014 roku, w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Rady Branży „Transport" z  udziałem Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej.
Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP reprezentowany był przez Przewodniczącego Krzysztofa Morawskiego. W imieniu organizacji skierował on do Wicepremier pytania dotyczące kondycji ekonomicznej firm drogowych w kontekście decyzji podejmowanych przez administrację, przyszłości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz sytuacji pracowników tam zatrudnianych.

Klikając w poniższą miniaturę można pobrać pismo ZZPD RP do Wicepremier dotyczące problemów w GDDKiA:


 


Spotkanie prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA z Dyrektor Urzędu

    21 stycznia tego roku odbyło sie spotkanie prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA z Dyrektor Urzędu Joanną Nurkiewicz. Omówiono projekt porozumienia dotyczącego zasad komunikacji. Projekt porozumienia zawiera między innymi określenie maksymalnego czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi przez każdą ze stron, założenia dotyczące powoływania zespołów roboczych, trybu roboczego komunikacji czyozasad delegowania członków związku na spotkania.
Planowany termin podpisania porozumienia to pierwsza połowa lutego.


 


Spotkanie Zarządu Zakładowego z kierownictwem warszawskiego Oddziału GDDKiA

     W związku z licznymi, często sprzecznymi pogłoskami dotyczącymi reorganizacji pionu utrzymania dróg, 23 stycznia tego roku Zarząd Zakładowy spotkał się z Dyrektorem warszawskiego Oddziału GDDKiA i  jego Zastępcą. Omówione zostały planowane kierunki zmian. Zgodnie z deklaracją kierownictwa, pracownicy nie będą tracić pracy wozwiązku ze zmianami a ich dotychczasowe warunki pracy i płacy zostaną zachowane. Zarząd Związku przyjął te informacji i zamierza uważnie śledzić dalszy rozwój wydarzeń.

Klikając w poniższą miniaturę można pobrać notatkę ze spotkania: