Jak założyć związek zawodowy? Jak założyć związek zawodowy?

 

  • Czy w Twoim zakładzie pracy wszyscy pracownicy sa właściwie traktowani?
  • Czy jesteś zadowolony z wynagrodzenia?
  • Czy jesteś zadowolony z warunków pracy?
  • Czy jesteś dobrze traktowany przez swoiego pracodawcę?
  • Czy jesteś dobrze traktowany przez swoich przełożonych?
  • Czy w Twoim miejscu pracy przestrzega się przepisów BHP?
  • Czy w Twoim miejscu pracy przestrzega się wykorzystania funduszu socjalnego?
  • Czy Twój pracodawca wypełnia wszystkie obowiązki wobec pracowników?
  • Czy zmiany organizacyjne dokonywane przez pracodawcę zapeniają Ci poczucie bezpieczeństwa i stabilności?
 

 

    Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiesz nie, a chciałbyś coś zmienić w miejscu pracy lub obronić się przed pracodawcą, wstąp do naszego Związku lub załóż jednostkę organizacyjną naszego Związku.

Jeśli zdecydowałeś się na działalność związkową, a w twoim zakładzie pracy nie ma organizacji związkowej lub istniejąca nie odpowiada Tobie, możesz: zebrać co  najmniej troje koleżanek i kolegów, powołajcie Komitet Założycielski grupy związkowej.

Kiedy już wybierzesz termin założenia związku zorganizuj zebranie zainteresowanych. Zebranie zorganizuj poza godzinami pracy, a nawet zakładem pracy. Najlepiej poproś o pomoc kogoś doświadczonego. Pomogą Ci w tym nasze organizacje i działacze ZZPD RP, możesz też zadzwonić do nas.

Wypełnijcie druki związkowe - znajdziecie je w zakładce Dokumenty. W ciągu 7-14 dni od tego czasu złóż do nas wnioski.

Po rejestracji grupy dokonaj z innymi członkami związku zawodowego wyboru członków organów statutowych możecie skorzystać z uprawnień określonych w art. 30, 31 i 32 ustawy o związkach zawodowych, o ile Wasz związek spełnia te wymogi.

Po otrzymaniu postanowienia Zarządu Krajowego ZZPD RP powiadomcie o istnieniu Związku Zawodowego pracodawcę wraz z określeniem liczebności, ma to znaczenie przy ustaleniu reprezentatywności i innych uprawnieniach związkowych.