Prezydium


Krzysztof Morawski - Przewodniczący

tel. +48 22 675 12 70
mail: biuro@drogowcy.org.pl


Mirosław Ruciński - Wiceprzewodniczący

tel. +48 24 355 76 77
  

Grażyna Krasnowska-Oracz - Sekretarz

tel. +48 41 368 42 93
 

Halina Kurzawa - Członek

tel. +48 24 254 70 07

 

Włodzimierz Kłos - Członek

tel. +48 46 862 25 68