Wywiady Wywiady

Czy możemy jeszcze uratować polską edukację?

20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zdecydował się na wszczęcie procedury zmierzającej do sporu zbiorowego. Powodem tak poważnej decyzji była m.in. nieprzygotowana reforma edukacji, czyli wprowadzenie pisanego na kolanie, nowego ustroju szkolnego. Niestety mimo sprzeciwu społecznego, protestów nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i uczniów Ministerstwo Edukacji Narodowej pozostaje nieugięte.

Polskie bezpieczeństwo energetyczne coraz bardziej zagrożone?

Od wielu miesięcy trwa batalia o przyszłość polskiego węgla brunatnego. Pracownicy Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie wciąż czekają na decyzję środowiskową w sprawie nowej odkrywki w Złoczewie. Bełchatowscy związkowcy, natomiast debatują i spierają się z władzami samorządowymi woj. łódzkiego oraz rządem, walcząc o utrzymanie miejsc pracy dla tysięcy górników.

Rozmowa z Ryszardem Zbrzyznym

Z przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego i członkiem Prezydium OPZZ Ryszardem Zbrzyznym rozmawia Agnieszka Skruczaj

Rozmowa z Sebastianem Koćwinem

Z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu z ramienia OPZZ Sebastianem Koćwinem rozmawia Agnieszka Skruczaj.

Z Leszkiem Miętkiem Prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i Przewodniczącym Branży Transport OPZZ rozmawia Agnieszka Skruczaj

Leszek Miętek: Tylko konsolidacja, modernizacja i poprawia bezpieczeństwa spowodują, że polska kolej stanie się atrakcyjna i konkurencyjna na rynku europejskim.
Wyświetlanie 1 - 5 z 8 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 2