Wywiady Wywiady

Maciej Łapski: Zorganizowani pracownicy mogą przenosić góry

Komisja Młodych OPZZ szykuje się do wyborów nowych władz. Czym młodzi związkowcy powinni się zająć w nowej kadencji?

Tomasz Nagórka - Sekretarz Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani" o związkach zawodowych w swojej branż

Tomasz Nagórka - Sekretarz Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani” ds. organizacyjnych, Członek Rady OPZZ: „Związki zawodowe muszą tworzyć dla pracowników optymalną ofertę, która nie polega na rozdawaniu zasiłków, ale pomocy prawnej oraz licznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i związkowe”.

Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski przewodniczący związku zawodowego pracowników OPZZ: „Wciąż walczymy, by młodemu pracownikowi związek zawodowy kojarzył się z otwartością i nowoczesnością, a nie z rutyną!”