Z wielkim smutkiem i głębokim żalem informujemy o śmierci Pana Jerzego Sakwińskiego.

Pan Jerzy Sakwiński  miał ponad 50-letni staż pracy, gdzie zdecydowana większość tych lat przypadała na pracę zawodową w cukrownictwie. Pracę  rozpoczął w 1973 roku w Cukrowni „Tuczno”, w której pracował do 1995 r. W roku 2004 powrócił do pracy  w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. 

Pan Jerzy przez 4 kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. i od 1995 roku funkcję Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Polsce. 

Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu i pracowitości Związek umacniał się organizacyjnie i ilościowo. Nigdy nie szczędził czasu dla rozwikłania spraw pracowniczych, interwencji na rzecz pomocy nie tylko członkom Związku, ale też pracownikom niezrzeszonym. Z wielką przyjemnością organizował imprezy sportowo-rekreacyjne dla załóg cukrowni. Dzięki jego zaangażowaniu Związek jest teraz prężnie działającą organizacją. Pomimo przejścia w wiek emerytalny Pan Jerzy Sakwiński  nadal pracował i spełniał się zawodowo.

Za swoje ofiarne niesienie pomocy otrzymał w 1998 roku Złoty Krzyż Zasługi i w 2003 roku Krzyż Kawalerski. W 2012 roku z okazji jubileuszu 10-lecia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w uznaniu zasług dla powstania i działalności Spółki Kapituła Odznaki  KSC S.A. przyznała Panu Jerzemu Złotą Odznakę Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Miał 82 lata.

Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego składa Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych