W dniach 5-7 kwietnia 2018 w Centrum Kongresowym Orle Gniazdo w Szczyrku miały miejsce uroczyste obchody 110-lecia działalności Związków Zawodowych Metalowców w Polsce połączone z jubileuszem 35-lecia Federacji Hutniczych Związków Zawodowych. 

W obchodach uczestniczyło ponad 350 związkowców reprezentujących zakłady przemysłu metalowego oraz hutniczego. Gośćmi honorowymi byli Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Przewodniczący ZZPE Stanisław Janas oraz byli przewodniczący poszczególnych Federacji. Uczestnicy zapoznali się z historią naszego ruchu związkowego sięgającego przełomu wieku oraz powstaniem Federacji Hutniczych Związków Zawodowych. 

W trakcie akademii wyróżniającym się 80 działaczom związkowym zostały wręczone odznaczenia zasłużonych dla OPPZ, Federacji Metalowcy oraz Federacji Hutniczych Związków Zawodowych. W swoich wystąpieniach Jan Guz, Mirosław Grzybek, Eugeniusz Sommer oraz Stanisław Janas podkreślił znaczenia oraz role Związków Zawodowych w życiu każdego pracownika.

W piątek 6 kwietnia 2018 w trakcie drugiego dnia jubileuszów doszło do związkowego wydarzenia historycznego na skalę ogólnopolską. Obradujące Zjazdy Nadzwyczajne Federacji Związków Zawodowych Metalowcy oraz Federacji Hutniczych Związków Zawodowych zdecydowały o połączeniu i powstaniu wspólnej Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników zrzeszającej 20 tyś związkowców w 200 zakładach pracy. Zjazdy przyjęły również stosowne uchwały dotyczące statutu, ordynacji wyborczej na lata 2018-2022, nowego Sztandaru Federacji i logo.

W godzinach popołudniowych miały miejsce wybory w Branży Przemysł OPZZ, które wyłoniły szefa branży, członków prezydium OPZZ, rady OPZZ oraz członka komisji rewizyjnej OPZZ na kadencje 2018 – 2022.

Mirosław Grzybek

FZZ "Metalowcy"