Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego życzymy Koleżankom i Kolegom, aby w tym wyjątkowo trudnym czasie każdy kolejny dzień Waszej pracy niósł za sobą odkrywanie jej pozytywnych stron. OPZZ pragnie podziękować za Wasz trud, poświęcenie, troskę o nas i nasze rodziny.

Życzymy sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym. Życzymy, aby Wasz wysiłek w ratowaniu życia ludzkiego był przez wszystkich doceniany.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych