Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbigniewa Lubeckiego, Członka Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, Przewodniczącego Rady OPZZ powiatu jeleniogórskiego i wieloletniego Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Odszedł od nas niezwykły człowiek, mocno zaangażowany w sprawy pracownicze oraz społeczne.

Głębokie wyrazy współczucia dla Rodziny, Bliskich oraz Przyjaciół zmarłego 

składa Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych