Z okazji Dnia Przedsiębiorcy składamy Koleżankom i Kolegom najserdeczniejsze życzenia! Wszystkim samozatrudnionym pozytywnych zmian, nowych szans, ciągłego rozwoju i niewyczerpanej energii.

Wszystkim życzymy wrażliwości społecznej, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pozostawania w rzeczywistym dialogu z pracownikami.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych