12 kwietnia w Bydgoszczy odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 35 - lecia Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników.

Gospodarzem spotkania był Lech Hemmerling, wieloletni przewodniczący związku. Kierownictwo OPZZ reprezentowała Wiesława Taranowska

, wiceprzewodnicząca konfederacji. Grupa działaczy KZZC została wyróżniona odznakami „Za zasługi dla OPZZ”.

Przewodniczący OPZZ, Jan Guz skierował do uczestników uroczystości list, w którym czytamy:

Koleżanki i Koledzy.

Świętujemy z Wami szczególne wydarzenie, jubileusz 35 – lecia Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników - organizacji zrzeszającej pracowników,którzy mają szczególny wpływ na rozwój wielu sektorów gospodarki narodowej i komfort życia milionów polskich rodzin.

Tam gdzie działają związki zawodowe przestrzega się praw pracowniczych. Pracownicy są lepiej wynagradzani i uzyskują należne im świadczenia socjalne. Tworząc koncepcję rozwoju firmy kierownictwo musi się liczyć ze zdaniem związkowców. Związki zawodowe są gwarantem demokratycznego państwa opartego na dialogu społecznymi i poszukiwaniu kompromisu.

Związkowcy działający w ciepłownictwie mają szczególne zasługi w walce o prawa pracownicze. Jestem przekonany, że sprostacie kolejnym wyzwaniom. Dziękuję Koleżankom i Kolegom za ogromny wkład pracy i kreatywność, wniesione przez Was w funkcjonowanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W tym szczególnym dniu życzę Koleżankom i Kolegom wytrwałości, sukcesów zawodowych, satysfakcji z działalności związkowej a przede wszystkim zdrowia, uśmiechu na co dzień i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wszystkich wyróżnionych odznaką „Za zasługi dla OPZZ” szczerze gratuluję i proszę o przyjęcie podziękowań za wyjątkową aktywność w walce o prawa pracownicze.

BP OPZZ