16.10.2018 r. w siedzibie opolskiej Państwowej Inspekcji Pracy, odbyło się szkolenie, które ma na celu zapoznanie pracowników i pracodawców z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz przekazanie informacji na temat prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy. Współorganizatorem spotkania była Rada OPZZ województwa opolskiego, w ramach akcji "Pracuj legalnie".

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017 - 2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników. Wyniki kontroli PIP prowadzonych w tym obszarze zagadnień wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.

ODWIEDŹ STRONĘ KAMPANII: 
http://www.prawawpracy.pl

DO POBRANIA MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW: 

PRACUJĘ LEGALNIE!