Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych informuje, że pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zdecydowali się na bezterminową kontynuację akcji protestacyjnej polegającej na powstrzymaniu się od pracy w godzinach 10.00 – 10.15. 

Apel KRUS