Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje apel Zarządu Głównego ZZPR do pracowników KRUS dotyczący zachowania szczególnych standardów podczas pracy.