Przedstawiciele trzech ogólnopolskich, reprezentatywnych central związkowych: OPZZ, FZZ i NSZZ Solidarność, działających w TAURON Wydobycie S.A., domagają się odwołania wiceprezesa TAURON Wydobycie S.A. ds. technicznych. Organizacje krytycznie oceniają dotychczasową, krótką działalność wiceprezesa. „Arbitralne decyzje, niezgodne z zasadami dialogu społecznego, podejmowane przez wiceprezesa wywołują frustrację wśród załogi zakładów górniczych” – czytamy w komunikacie. Związkowcy nie otrzymali jednak żadnej odpowiedzi na pisma kierowane do członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z barkiem jakiegokolwiek dialogu związkowcy zapowiadają protest.

Jak wynika z zapowiedzi związków zawodowych, w związku z brakiem reakcji na pisma członków Rady oraz braku reakcji ze strony wiceministra energii odpowiedzialnego za górnictwo pana Adama Gawędy, w sprawach łamania prawa pracy i bezpieczeństwa pracy, w poniedziałek, 7 października 2019 roku zostanie zorganizowana manifestacja przed siedzibą TAURON Wydobycie S.A. od godz. 5:00 w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej oraz przed siedzibą Zarządu Spółki, od godz. 8:00 w Katowicach przy ul. Ściegiennego.

Związkowcy przeciwstawiają się łamaniu zapisów Kodeksu Pracy, łamaniu zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy TAURON Wydobycie S.A., a w szczególności zapisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, łamaniu zapisów Regulaminu Pracy, bezprawnemu niewydawaniu „wybitek” (S-ek) za przepracowane niedziele, zwalnianiu górników za chorobowe, drastycznie pogarszającym się warunkom pracy oraz nepotyzmowi.

AS