Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego kontynuuje akcję ,,Bliżej Zakładowych Organizacji Związkowych i Rad Powiatowych na Mazowszu”.

W dniu 14 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego RW OPZZ kol. Marka Kupca i Wiceprzewodniczącej RW OPZZ kol. Joanny Dąbrowskiej z Przewodniczącą Rady OPZZ miasta Radom i powiatu radomskiego oraz z członkiniami i członkami zakładowych organizacji związkowych OPZZ z powiatu radomskiego.

Zebrani omówili bieżącą sytuację w OPZZ i Radzie OPZZ woj. Mazowieckiego; zmiany w ustawie ,,Kodeks pracy”; sprawy pracownicze i socjalno-bytowe w UM; rolę funduszu socjalnego w zaspakajaniu potrzeb wypoczynkowych pracowników i ich rodzin; oczekiwań pracowniczych dotyczących wpływu związków zawodowych na kształtowanie płac w urzędzie; zaangażowanie organizacji związkowej w aktywny udział w szkoleniach i naradach organizowanych przez RW OPZZ.

Na wniosek Rady OPZZ województwa mazowieckiego przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przyznał odznaki „Za zasługi dla OPZZ” I stopnia działaczom związkowym z powiatu radomskiego. Osoby przedstawione do wyróżnień w/wymienionymi odznakami to długoletni pracownicy, których wieloletnia wzorowa działalność związkowa jest godna naśladowania zarówno w środowisku zakładowym, jak i w strukturach ponadzakładowych OPZZ.

Odznaki I stopnia – „srebrne”:

  • Skierczyńska Anna,
  • Mizerski Mirosław,

Odznaczenia wręczył Kolega Marek Kupiec przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego.

RW OPZZ