Przedstawiciele związków zawodowych działających w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, w tym przewodniczący związku będącego częścią OPZZ - Międzyzakładowego Związku Zawodowego "ODKRYWKA" KWB Bełchatów, Adam Olejnik, wystosowali pismo do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Związkowcy liczą na rozwiązanie, wciąż niepewnej sytuacji nowej odkrywki w Złoczewie. W piśmie czytamy:


Minister Energii

Pan Krzysztof Tchórzewski


W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który przychylił się do zaskarżenia uchwały w sprawie studium przestrzennego gminy Złoczew przez mieszkańców, zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Nie dla odkrywki Złoczew” wspieranych przez Greenpeace,a tym samym uniemożliwienia KWB Bełchatów uzyskania koncesji na uruchomienie i eksploatację węgla brunatnego ze złoża „Złoczew“, oraz doniesieniami prasowymi o wygaszaniu kompleksu energetycznego „Bełchatów“, w którego miejsce Pan Minister proponuje budowę Elektrowni Atomowej, wnosimy o bardzo pilne spotkanie ze stroną społeczną. Wyrażamy obawę, że Pański projekt może doprowadzić do stopniowego wyeliminowania węgla brunatnego z miksu energetycznego, co dla Bełchatowa, jego mieszkańców, oraz Pracowników Kopalni, Elektrowni i Spółek zależnych i nadzorowanych przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (około 12 tyś pracowników) byłoby katastrofą społeczną.

Chcemy przypomnieć, że Wiceminister Energii Pan Grzegorz Tobiszowski, podczas ostatniego spotkania w Złoczewie pod koniec ubiegłego roku zapowiedział, że na początku 2020 roku ma ruszyć cały proces inwestycyjny dotyczący kopalni węgla brunatnego na terenie gminy Złoczew przedstawiając wstępny harmonogram, w którym zakładano że budowa odkrywki zaplanowana została na 11-13 lat, przy czym pierwsze wydobycie węgla ma nastąpić w 2032 roku.

Przypominamy również że Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty w Kopalni Węgla Brunatnego w 2015 roku, kilkakrotnie poruszał konieczność budowy nowych odkrywek węgla brunatnego, między innymi odkrywki „Złoczew“. Mając na uwadze, ostatnie doniesienia prasowe, oraz telewizyjne informujemy Pana Ministra, że w Bełchatowie „wrze“. Mieszkańcy Bełchatowa i Pracownicy GK PGE GiEK S.A. przyjęli z wielkim niepokojem propozycję ewentualnej lokalizacji Bełchatów, na której ma być wybudowana Elektrownia Atomowa, a co za tym idzie brak działań zmierzających do udzielenia koncesji na wydobycie ze złoża „Złoczew“.Inwestycja Złoczew, to nie tylko najtańsza energia, ale przede wszystkim zabezpieczenie kilkunastu tysięcy miejsc pracy w GK PGE GiEK S.A., oraz rozwój gminy Złoczew.

Wnosimy do Pana Ministra, o poważne potraktowanie naszego zaproszenia i podjęcie rozmów w ww. kwestii. W innym przypadku wkrótce skorzystamy ze związkowych uprawnień, które mogą mieć przełożenie na zbliżające się wybory do Europarlamentu, a w późniejszym czasie Sejmu i Senatu RP.

Nie żądamy wiele, chcemy zabezpieczyć nasze miejsca pracy, przyszłość regionu i województwa Łódzkiego, a także realizacji obietnic wyborczych składanych publicznie przez kandydata na Prezydenta RP, kandydatkę na Premiera Rządu RP, a także konstytucyjnego Wiceministra Energii na obchodach Barbórkowych w 2017 roku.Do wiadomości:

Adresat
Premier Rządu RP
MZZ „ODKRYWKA“ - a/a
MK WZZ SIERPIEŃ 80 – a/a
ZZ „F1“ - a/a[materiał: MZZ "ODKRYWKA"; fot. www.pixabay.com]