Temat emerytur pomostowych dla strażników miejskich został wniesiony do OPZZ oraz na jedno z posiedzeń zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego 27 lutego 2018 r. przez Związek Zawodowy Straży Miejskiej z Kędzierzyna Koźla. Przewodniczył mu wówczas Wojciech Rajchel (obecnie przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego) oraz Mariusza Kaźmierczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZZ z Gdańska.

Wojciech Rajchel, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego

13 marca 2019 r. na posiedzeniu zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego OPZZ rozpoczęło dyskusję na temat zakwalifikowania zawodu strażnika miejskiego jako formacji umundurowanej, w której wykonuje się prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Efektem rozmów w ramach zespołu była kontynuacja prac i wskazanie, że strażnikom miejskim powinny przysługiwać emerytury pomostowe. Choć od zgłoszenia problemu upłynęły już dwa lata, batalia o emerytury pomostowe trwa.

Znaczący udział przy pracach OPZZ i ostatnich poselskich spotkaniach w naszej inicjatywie dla tej grupy zawodowej wnieśli również Koalicjanci Krajowej Grupy Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych Grupy Pracowników Straży Miejskich i Gminnych w Polsce, m.in. Grzegorz Świetlik, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, wiceprzewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz delegat do Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Stanowisko ws. strażników miejskich

W dniach 30 czerwca - 1 sierpnia podczas obrad Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych przyjęto stanowisko, wypracowane z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Jest ono zbieżne z postulatami OPZZ oraz ZZ Pracowników Straży Miejskich, co jest rezultatem blisko rocznych konsultacji przedstawicieli samorządu i reprezentacji grupy zawodowej pracowników Straży Gminnych / Miejskich, prowadzonych w ramach Forum Konsultacyjnego przy Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Przyjęcie dokumentu przez osiem zrzeszeń samorządowych grupujących ponad tysiąc jednostek samorządowych w kraju nadaje należytą rangę dla wniosków, wskazań i postulatów wynikających ze środowiska pracowników straży, co może być wymiernym rezultatem prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz Rady Dialogu Społecznego.

- Ponad półtora roku trwały spotkania w MSWiA dotyczące zmian, związane z działaniem straży miejskich i gminnych, w tym delegatów OPZZ i innych central związkowych – mówi Grzegorz Świetlik, przewodniczący honorowy Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, inicjator stanowiska OPOS. ­– Powstał pomysł na debatę o zmianach niezbędnych w funkcjonowaniu straży i myśl, czy nie warto przekierunkować prac po spotkaniach zespołów. Tym bardziej że organizacje związkowe straży i przedstawiciele samorządów wspólnie konsultowali potrzeby nowelizacji.

- Jako związkowcy reprezentujący tę formację zawodową zwróciliśmy się o spotkanie robocze i dyskusję nad tym zagadnieniem do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Chcieliśmy przedstawić argumentację, że wraz z wiekiem funkcjonariusze nie są sprawnie wykonywać zawodu, by w pełni chronić społeczeństwo. Państwowy Instytut Badawczy zajmuje się zależnością pomiędzy warunkami pracy a psychofizycznymi możliwościami człowieka, dlatego uznaliśmy, że doradztwo fachowców z CIOP-u może pomóc nam w zdobyciu argumentów i dodatkowych fachowych analiz do dalszych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Spotkanie odbyło się 30 czerwca w siedzibie CIOP - PIB w Warszawie. Delegację OPZZ reprezentowali: Wojciech Rajchel, Mariusz Kaźmierczyk i Krystyna Molin oraz Renata Górna z centrali OPZZ, przedstawiając główne problemy strażników miejskich oraz wskazując na wieloletnie zaniechania ustawowe w regulacjach prawnych tego zawodu.


"To praca w stresie i odpowiedzialności za życie innych"

Intencją spotkania było przedstawienie dotychczasowego dorobku pracy zespołu problemowego RDS zajmującego się problematyką emerytur pomostowych, omówiono także pilną potrzebę wsparcia tej branży poprzez dokładne i precyzyjne zdefiniowanie i skatalogowanie zagrożeń, związanych z pracą funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Strażnicy pracują w bardzo różnych miejscach, ale charakter pracy i katalog uprawnień zdecydowanie wskazują, że jest to praca w tzw. szczególnym charakterze.

Zespół reprezentowany przez naukowców z CIOP przyznał, że strażnicy miejscy -­ podobnie jak inni funkcjonariusze, czy to policjanci, czy strażnicy kolei – po osiągnięciu pewnego wieku nie są w stanie bezpiecznie i sprawnie wykonywać zawodu. To zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli: strażnicy miejscy często w ciągu kilku sekund muszą podejmować trudne decyzje, np. przy kierowaniu ruchem czy pojazdem uprzywilejowanym. Bardzo często są też narażeni na ataki ze strony osób trzecich.


To praca w stresie i odpowiedzialności za życie innych. Czas reakcji funkcjonariusza straży miejskiej niczym nie różni się w tym zakresie od charakteru pracy policjanta, który często z nim współpracuje i wykonuje podobne czynności służbowe.

Z tego samego powodu w branżach służb mundurowych już od dawna zostały zastosowane przepisy uprawniające od emerytur pomostowych czy szczególnych osłon socjalnych.

Przypomnijmy, że praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze to praca, w której niewłaściwe działanie funkcjonariusza może narazić obywateli na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Strażnik miejski musi być gotowy do wykonywania obowiązków nawet na kilku stanowiskach m.in.: kierowcy i strażnika.

Emerytury pomostowe dla strażników miejskich!

Społeczeństwo oczekuje poczucia bezpieczeństwa, dlatego nasze środowisko domaga się uprawnień do emerytur pomostowych. Chcemy być także postrzegani jako fachowcy, a nie „osoby starsze w umundurowaniu”. Podczas dyskusji jeden z naszych kolegów Mariusz Kaźmierczyk poruszył problem, iż mimo charakteru pracy na stanowiskach kierowców, także pojazdów uprzywilejowanych, ponad 90 proc. pracodawców nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne dla tych funkcjonariuszy. To wielki problem niestosowania prawa.

Strażnicy po sześćdziesiątce często nie są wystarczająco sprawni do tego typu pracy, są zdani na siebie i sami muszą sobie radzić na rynku pracy. Często nie mają także wsparcia od swoich pracodawców. Problemem nierozwiązanym do dziś jest podległość straży miejskiej pod samorząd. Nie jest to więc służba traktowana jak służba mundurowa, choć zawody te mają wiele podobnych cech. Niestety, do dziś nic w tej sprawie się nie zmieniło. Rozmawialiśmy także o warunkach pracy strażników miejskich, zagrożeniach związanych z wykonywaniem pracy i ocenie ryzyka zawodowego.

Nie tylko funkcjonariusze zwracają uwagę na problemy pracy strażnika miejskiego. Delegaci OPZZ Wojciech Rajchel i Mariusz Każmierczyk przy wsparciu koalicjantów z Grupy Stowarzyszonej Pracowników Straży Miejskich i Gminnych, powołanej w ramach Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych (Daniela Pokuta, Mariusza Babińskiego i Grzegorza Świetlika) od lat spotykają się i dyskutują o konieczności uregulowania zawodu strażnika miejskiego. Zagadnieniem tym powinno się pilnie zająć MSWiA, ale niestety nie wykazuje w tym aspekcie żadnej inicjatywy.

Dlatego kolejnym etapem naszej pracy będzie przygotowanie wykazu czynności zawodowych oraz wskazanie zagrożeń zawodowych, co jest niezbędne do dokonania rzetelnej oceny ryzyka zawodowego strażników miejskich. Będziemy wspólnie kontynuować rozmowy w ekspertami z CIOP na ten temat.

Lista inicjatorów spotkania ze strony społecznej:

OPZZ:

Wojciech Rajchel – przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego oraz przewodniczący Rady Grupy Stowarzyszonej SGiM Województwa Opolskiego Mariusz Każmierczyk delegat OPZZ ZZ SM Gdańsk

Renata Górna - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia w Centrali OPZZ w Warszawie

Strona Przedstawicieli Grupy Związków Zawodowych pracowników SG/M;

Daniel Pokuta – przewodniczący Grupy Stowarzyszonej Pracowników SGiM, NSZZ Solidarność, Kraków

Marek Babiński – NSZZ Solidarność Pracowników SM w Białymstoku

Adrian Tomas – przewodniczący NSZZ Solidarność SM w Rudzie Śląskiej

Andrzej Szuper – przewodniczący Koła NSZZ Solidarność pracowników SM Lublin

Dariusz Ciechomski – delegat ZZ SM Lublin

Grzegorz Świetlik – przewodniczący SGRPłd-ZM, wiceprzew. FRZGiP RP, delegat pełnomocny do OPO