Delegaci ZZG w Polsce wnoszą o równe traktowanie górników wszystkich kopalń węgla kamiennego bez względu na formę własności zakładu górniczego.