W dniach 28-31 sierpnia w ośrodku Hajduczek w Krynicy Zdroju odbyło się szkolenie dla związkowców i związkowczyń z Rady OPZZ województwa mazowieckiego na temat:

  • Dialog społeczny w Polsce możliwości, problemy, wyzwania. Ocena funkcjonowania ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego
  • Zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Szkolenie kierowane było do członków organów statutowych mazowieckiej struktury terytorialnej OPZZ oraz przewodniczących i członków zarządów organizacji związkowych OPZZ. W szkoleniu wzięło udział 23 związkowców.

Główne wątki szkolenia dotyczyły:

  • przedstawienie najnowszych zmian w prawie pracy,
  • stosowanie nowych przepisów ustawy o związkach zawodowych w praktyce,
  • dialog społeczny w Polsce – możliwości, problemy, wyzwania. Ocena funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
  • prace w zespołach problemowych Rady Dialogu Społecznego w obszarze prawa pracy – przedstawienie propozycji legislacyjnych,

Zagadnienia tematyczne zaprezentował prawnik Rady OPZZ województwa mazowieckiego Paweł Śmigielski.

Na szkoleniu Rady OPZZ województwa mazowieckiego obecna była również wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która przedstawiła bieżące działania centrali.

Uczestnicy szkolenia otrzymali, przygotowany przez Radę OPZZ województwa mazowieckiego stosowny materiał, obejmujący wyżej wymienioną tematykę.

Szkolenie spotkało się z zadowoleniem uczestników, którzy brali aktywny udział w dyskusji.