Związkowcy z KGHM Polska Miedź zostali nagrodzeni „Diamentami OPZZ” dla najlepszych organizacji członkowskich. Związki zapewniły pracownikom prywatną opiekę zdrowotną, pracownicze programy emerytalne, monitorują też wpływ ich miejsca pracy na środowisko naturalne. Nagrody zostały przyznane 20 lipca, podczas konferencji poświęconej pierwszemu legalnego strajkowi po upadku komunizmu.

Biuro prasowe OPZZ

„Diamentami OPZZ” nagradzani są związkowcy lub organizacje związkowe, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w walce o godne i bezpieczne warunki pracy, przyczynili się do obrony miejsc pracy oraz są szczególnie zaangażowani w działalność związkową. Nagradzani są także pracodawcy, którzy współpracują z organizacjami związkowymi w poszanowaniu zasad dialogu społecznego.

Nagroda w kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków” trafiła do ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego w Oddziale Huta Miedzi Głogów KGHM Polska Miedź.

Związek zapewnił pracownikom Huty Głogów uprawnienia do abonamentu medycznego, pracowniczego programu emerytalnego i wielu innych rozszerzonych świadczeń socjalnych.


Przede wszystkim jednak organizacja przywiązuje dużą wagę do rygorystycznego przestrzegania zasad BHP. Monitoruje też wpływ zakładu na środowisko naturalne.

- To szczególnie istotne w przypadku przemysłu ciężkiego, w którym najdrobniejsze uchybienia mogą mieć negatywny wpływ na życie i bezpieczeństwo mieszkańców regionu – podkreślił przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Natomiast ZZPPM - Oddział w Zakładzie Hydrotechnicznym KHGM Polska Miedź zwyciężył w kategorii „Najlepsza Organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków”. To najliczniejsza reprezentacja pracownicza działająca na terenie zakładu – należy do niej ponad 30 proc. załogi. Organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy, BHP a także warsztaty wspomagające prawidłową komunikację społeczną.

– Organizacja zagwarantowała pracownikom coroczny wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty nagród z zysku, co zapisano w zakładowym układzie zbiorowym pracy – przypomniała Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ. Związek organizuje też cykliczne imprezy integracyjne dla swoich członków i sympatyków.

Rocznica pierwszego legalnego strajku w nowej Polsce

Nagrody wręczono 20 lipca w Lubinie podczas konferencji poświęconej 29. rocznicy wybuchu zwycięskiego strajku ZZ PPM w obronie Polskiej Miedzi, pierwszego legalnego strajku po upadku komunizmu.

Przypomnijmy: na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. związkowcy z 17 niezależnych organizacji w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi skonsolidowali działania. Pod koniec 1991 r. zarejestrowano Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego. Już kilka miesięcy później związek był zmuszony przystąpić do strajku w obronie „Polskiej Miedzi”.

Jak się okazało, była to najdłuższa legalna akcja strajkowa w historii III Rzeczpospolitej. W nocy z 19 na 20 sierpnia 1992 r. po 32 dniach zwycięskiego protestu ministrowie Janusz Lewandowski, Jerzy Osiatyński i Jacek Kuroń podpisali protokół uzgodnień z komitetem strajkowym. W rezultacie ugody skarb państwa nie utracił pakietu kontrolnego przedsiębiorstwa na rzecz inwestora zagranicznego, a załoga uzyskała 15-procentowy pakiet bezpłatnych akcji, stając się faktycznym współwłaścicielem spółki.

Szef OPZZ: „Różnice, ale nie podziały”


- Siła i sprawczość związku zawodowego miedziowców bierze się z solidarności jego członków, którą pięknie definiuje hasło przewodnie organizacji: „Może nas wiele różnić, ale nic nie powinno nas dzielić”

- mówił podczas rocznicowej konferencji przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Jak dodał, ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego postrzegany jest dziś jako „solidny, rzetelny i odpowiedzialny partner, chroniący prawa pracownicze”. To zasługa kolejnych pokoleń członków tej organizacji, a także jej wieloletniego przewodniczącego i współzałożyciela związku.

- Ryszard Zbrzyzny, wasz lider i przywódca strajku w 1992 r., to gruntownie wykształcony specjalista, ale przede wszystkim zahartowany w wielu bojach związkowiec – mówił przewodniczący OPZZ. - Realizował swoją misję również jako poseł. To człowiek prawy i sprawiedliwy, a jego postawa odzwierciedla prawdziwe znaczenie tych słów.

Konferencja poświęcona strajkowi w Polskiej Miedzi rozpoczyna cykl imprez związanych z trzydziestą rocznicą powstania ZZ PPM.

(rg)