Zebraniu, które odbyło się 29 września we Wrocławiu, przewodniczył Andrzej Otręba, szef Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.

Biuro Rady OPZZ woj. dolnośląskiego


Rada zapoznała się i po dyskusji zaakceptowała sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2020 roku, oraz wysoko oceniła jego działalność w tym czasie. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. Zebrani wydali także pozytywną opinię dotyczącą nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych dla dziesięciu jednostek edukacyjnych.

Rada przyjęła plan pracy na kadencję 2021-2025.