Bieżąca sytuacja epidemiologiczna oraz stan przygotowań do IV fali COVID-19 to główny temat posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Uczestniczył Andrzej Otręba, przewodniczący Rady OPZZ woj. dolnośląskiego. Spotkanie prowadził Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przewodniczący WRDS.

Biuro Rady OPZZ woj. dolnośląskiego


Stan przygotowań jednostek ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku do IV fali Covid-19 oraz symulację wzrostu zakażeń do końca roku przedstawili Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski oraz Dominik Krzyżanowski, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Według prognoz kulminacja IV fali może nastąpić na przełomie listopada i grudnia. Wzrost zakażeń może się utrzymać również w okresie świąteczno-noworocznym.

Marszałek Cezary Przybylski oraz dyrektor Wydziału Kultury UMWD Grzegorz Ćwiertniewicz poinformowali o sytuacji w Operze Wrocławskiej. Związki zawodowe działające w Operze żądają podwyżek dla pracowników. Negocjacje prowadzone są od wielu miesięcy, ale nie przyniosły dotąd efektów.  Związkowcy zapowiadają spór zbiorowy. Wzrost napięcia spowodowała publikacja raportów kontrolerów Urzędu Marszałkowskiego i NIK-u, gdzie wskazano m.in. na rażące dysproporcje płacowe w Operze Wrocławskiej.

Ponadto członkowie Prezydium poruszyli kwestię trudnej sytuacji zakładów porcelany na Dolnym Śląsku, które ucierpiały z powodu pandemii. Zapowiadane obecnie podwyżki cen energii i gazu stawiają pod znakiem zapytanie dalsze funkcjonowanie tych firm – jedynym tej branży w Polsce. Ustalono, że w tej sprawie Rada przedstawi stosowne stanowisko. Dolnośląscy Pracodawcy zgłosili potrzebę przyjęcia stanowiska w sprawie zatrudnienia cudzoziemców w sytuacji braku pracowników na rynku pracy. Ten segment działalności państwa, zdaniem członków Prezydium, wymaga interwencji. Do tej sprawy Rada wraca po raz kolejny.

Prezydium WRDS uzgodniło terminy i tematykę posiedzeń Rady do końca bieżącego roku.