Społeczni Inspektorzy Pracy działający w dolnośląskich zakładach przemysłowych spotkali się na dwudniowym szkoleniu zorganizowanym przez Radę OPZZ woj. dolnośląskiego w porozumieniu z Okręgową Inspekcją Pracy we Wrocławiu.

Biuro Rady OPZZ woj. dolnośląskiego


30 września i 1 października br. dolnośląscy „sipowcy” zgromadzeni w Szklarskiej Porębie mogli się zapoznać z system nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. Analizowali funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy w tym: podstawy prawne działalności inspektorów, ich prawa i obowiązki. Rozmawiano o zasadach współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i związkami zawodowymi.

Tematyka szkolenia obejmowała także zagadnienia dotyczące prawnej i technicznej ochrony pracy (odzież ochronna i robocza, badania lekarskie, szkolenia bhp). Omawiano najczęstsze wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Przypomniano podstawowe zagadnienia higieny pracy. Mówiono tez o zagrożeniach wynikających z obecności maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy

Szkolenie, w którym wzięło udział 20 Społecznych Inspektorów Pracy prowadzili inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Andrzej Otręba - przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, wręczając uczestnikom zaświadczenia o udziale w szkoleniu wyraził nadzieję, że będzie ono pomocne w prowadzeniu działań na rzecz większego bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.