Rada OPZZ województwa warmińsko-mazurskiego domaga się podjęcia natychmiastowej decyzji o dymisji dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie!

Poniżej pismo złożone w Sekretariacie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Link do źródła, do którego odnosi się w piśmie przewodniczący Rady OPZZ:
http://www.e-teatr.pl/…/artykuly/258522.html%20z%204.05.2018.