STANOWISKO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”
W SPRAWIE DZIAŁAŃ IKEA INDUSTRY W POLSCE


Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani” wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami grupy IKEA Industry w Polsce, nie tylko sprzecznymi z dobrymi praktykami dialogu społecznego i konstruktywnych relacji pracodawców ze związkami zawodowymi, ale również sprzecznymi z polskim prawem.

Grupa IKEA Industry w dniu 13 listopada 2019 r. poinformowała związki zawodowe i pracowników dwóch polskich oddziałów grupy w Chociwlu i Konstantynowie o likwidacji tego pierwszego i sprzedaży drugiego. Te komunikaty nie były poprzedzone jakimikolwiek konsultacjami ze związkami zawodowymi działającymi w IKEA Industry, ani też konsultacjami z Radą Pracowników działającą w IKEA Industry.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa IKEA Industry z przedstawicielami związków działających w polskich oddziałach firmy: ZZ „Budowlani” i NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele BWI (Międzynarodowej Organizacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa), Europejskiej Rady Pracowników IKEA Industry oraz szwedzkiego związku GS. W trakcie spotkania uzgodniono podjęcie dialogu w ramach grupy roboczej, obejmującego także perspektywę negocjacji układu zbiorowego dla polskich oddziałów firmy. Strona związkowa uznała, że przebieg i rezultaty spotkania są dobrą podstawą do konstruktywnego dialogu z pracodawcą.

Ostatnie wydarzenia wskazują na to, że głęboko się myliliśmy. Decyzje w sprawie zakładów w Chociwlu i Konstantynowie podjęte przez grupę IKEA Industry bez zachowania jakichkolwiek form konsultacji wskazują na to, że zarząd firmy lekceważy nie tylko dobre obyczaje, ale też obowiązujące przepisy.

W dniu 9 września 2019 r. Sekretarz Generalny BWI Ambet YUSON skierował do zarządu IKEA Industry list otwarty wskazujący na działania firmy sprzeczne z zasadami dialogu społecznego i naruszające szereg dobrych praktyk i porozumień wypracowanych w tym zakresie, w tym Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,Trójstronną deklarację zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej (MOP) i Konwencję nr 158 MOP.

Dokumenty te wskazują jednoznacznie na to, że rozmowy ze związkami zawodowymi powinny odbyć się przed powiadomieniem o zamknięciu, czy sprzedaży zakładu. Nic takiego nie miało miejsca.

Związek Zawodowy „Budowlani” uważa również, że nastąpiło naruszenie polskiego prawa pracy, w tym ustawy o związkach zawodowych. Związek Zawodowy „Budowlani” w przypadku takiego naruszenia podejmie odpowiednie działania prawne.

Związek Zawodowy „Budowlani” podejmie wszelkie działania zmierzające do ochrony miejsc pracy i interesów pracowników IKEA Industry w Polsce, w tym szczególnie oddziałów firmy, których dotyczą niedawne decyzje zarządu grupy IKEA Industry.

Jednocześnie Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa BWI i EFBWW do podjęcia interwencji w tej sprawie na szczeblu OECD i struktur Unii Europejskiej, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków. Decyzje zarządu grupy IKEA Industry (te i wcześniejsze, dotyczące likwidacji zakładu w Danville w USA) wpisują się w szczególnie niepokojącą praktykę coraz większej grupy firm ponadnarodowych, zmierzającą do odejścia od zasad dialogu społecznego i podważania jego dotychczasowego dorobku.

Firmy mają prawo do kształtowania swej polityki w zakresie zatrudnienia i struktury produkcji. Polityka ta musi być jednak zgodna z obowiązującym prawem. Dobrze, by była zgodna też z dobrymi obyczajami. Przez wiele lat zakłady produkcyjne IKEA w Polsce były uważane za bardzo dobrego pracodawcę, dbającego o swój wizerunek. Wyrażamy żal, że ten czas należy do przeszłości, że dla IKEA Industry w Polsce społeczny odbiór jej działań na rynku pracy przestał być ważny.

Ciągle liczymy na to, że ta ważna dla polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego firma powróci do dobrych praktyk dialogu społecznego.

Dziś wzywamy zarząd grupy IKEA Industry do podjęcia natychmiastowych rozmów ze związkami zawodowymi reprezentowanymi w polskich oddziałach firmy.

Warszawa, 21 listopada 2019 r.Za Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani”

/-/ Zbigniew Janowski
Przewodniczący Związku