„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”

Mark Twain

Nauczycielkom i Nauczycielom w Dniu Edukacji Narodowej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

jak co roku, wczesną jesienią obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W świadomości wielu z nas to święto pozostaje Dniem Nauczyciela. Przypominamy sobie Panie i Panów z przedszkola i podstawówki oraz nauczycieli zawodu. Profesorów ze szkół średnich i wyższych uczelni. 14 października Wasi podopieczni przynoszą kwiaty, są uroczyście ubrani i trochę mniej niesforni. Dzień Edukacji Narodowej to także święto Pań sekretarek, Państwa intendentów i woźnych. To jeden z radośniejszych dni złotej, polskiej jesieni.

Ten rok naznaczyła pandemia COVID 19, która zmienia nasze życie we wszystkich, możliwych aspektach. Nakłada nowe, niespodziewane obowiązki. Wymaga szczególnej mobilizacji, odpowiedzialności i odwagi. Ale na polskich Nauczycieli, zawsze można liczyć, bez względu na okoliczności i wynikające z nich zagrożenia.

Oczekujemy, że to poświęcenie zostanie w końcu zauważone i odpowiednio docenione przez rządzących. Koronawirus coraz bardziej destabilizuje pracę w placówkach oświatowych, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla społeczności przedszkolnych, szkolnych i akademickich! Są już pierwsze ofiary!

Kolejne pokolenia Pedagogów uczą nas, nasze dzieci i wnuki jak być dobrym człowiekiem, obywatelem, Polakiem. Dzisiaj, opiekując się dziećmi, pozwalacie nam iść do pracy abyśmy mogli ograniczać skutki nadchodzącego kryzysu.

W języku polskim jest wiele pięknych i wzniosłych słów. Jednym z nich jest „solidarność”. Postawa polskich Nauczycielek, Nauczycieli, wszystkich Pracowników Oświaty dowodzi, że to pojęcie nie zostało jeszcze zdewaluowane. Dziękujemy za Waszą solidarność!

Szanowni Państwo,

przyjmijcie życzenia zdrowia, nieustającej satysfakcji z wykonywania pięknego zawodu a także uśmiechu i wiary, że trudne chwile wkrótce miną.

Z wyrazami szacunku,

Kierownictwo

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych