W dniu 8 października przed siedzibą Energa Operator SA Oddział w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106 odbyło się spotkanie organizacji związkowych działających w spółce z pracownikami, którzy są zagrożeni zmianami dotychczasowych warunków pracy i płacy w związku z wypowiedzeniem obowiązującego w spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Od kwietnia br. właścicielem Grupy Energa jest PKN ORLEN, który czyni próby wprowadzania zmian niekorzystnych dla pracowników. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób, dla których rozwój firmy, jednego
z największych pracodawców w regionie stanowi źródło utrzymania. Wśród uczestników spotkania byli również przedstawiciele innych spółek grupy np. Energa Logistyka Sp. z o.o. czy Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku, w których sytuacja jest równie dramatyczna. Organizacje związkowe otrzymały pełną akceptację dla prowadzonych działań, które
w dalszej kolejności będą uzależnione od stanowiska właściciela i pracodawcy.

Determinację pracowników oddaje wiersz napisany przez jednego z pracowników.

Załącznik