16 września obchodzono Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego. Tego dnia,rok temu świętowano 100 lecie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce (organizacji członkowskiej OPZZ).W tym, przez panującą pandemię uroczystość miała kameralny i symboliczny charakter.

Prowadził ją Leszek Miętek, Prezydent ZZM, Przewodniczący Rady OPZZ Branży „Transport”.

Wśród zaproszonych gości był także Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski. Podziękował maszynistom za pełnienie ważnej służby społecznej. Korzystamy z niej codziennie. Szef konfederacji podziękował także Związkowi Zawodowemu Maszynistów za twórczy wkład w działaniach OPZZ na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz wzrostu wynagrodzeń. Zwrócił się również Prezydenta Leszka Miętka. Podkreślił jego wyjątkowe zaangażowanie w Radzie Dialogu Społecznego. Od początku roku Leszek Miętek z rekomendacji OPZZ przewodniczy Zespołowi Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy RDS, którego rola i ranga w dobie kryzysu wzrosła wielokrotnie. W opinii Radzikowskiego ten Zespół jest najbardziej aktywny i „niezamrożony”. Ma nieoceniony wpływ na ciągłość życia gospodarczego w Polsce. Przewodniczący Radzikowski złożył świętującym maszynistom kolejowym życzenia szczęścia, zdrowia, bezpiecznej pracy i satysfakcji z jej wykonywania.

W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Marcelego Tomczaka, współzałożyciela, wieloletniego działacza i skarbnika ZZM. Leszek Miętek podzielił się wspomnieniem o nestorze związku, który „odszedł na wieczną służbę”.

Składając najlepsze życzenia Koleżankom i Kolegom w dniu Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego warto przypomnieć motto związku: „NIECH NAS ŁĄCZY HONOR  i WIĘŹ ZAWODOWA”. Tego dnia nabiera ono szczególnego znaczenia.

R.G.