Federacja Związków Zawodowych GK PGE zawiadamia o wszczęciu sporu zbiorowego! Nasi związkowcy żądają m.in. zaprzestania zwalniania i nieprzedłużania umów o pracę na czas określony oraz przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych pracowników.