Decyzją Komitetu Protestacyjnego m.in. fizjoterapeuci zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pracowników Fizjoterapii, będącym częścią OPZZ, zawiesili jeden z etapów akcji protestacyjnej fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych, czyli etap protestu głodowego.

Jednak, jak poinformowali przedstawiciele OZZ Pracowników Fizjoterapii na swoim profilu w mediach społecznościowych, wciąż trwają spory zbiorowe z dyrekcjami szpitali i tworzą się nowe organizacje związkowe.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Zdrowia obiecało protestującym kolejny wzrost wycen niektórych świadczeń, monitorowanie podwyżek w poszczególnych placówkach oraz rozwój oferty szkoleniowej. Związek otrzymał pisemne deklaracje od Ministra Zdrowia i do września będzie kontrolował lokowanie nakładów finansowych, które zdaniem Ministerstwa i NFZ wpłynęły do placówek.

Fizjoterapeuci zapowiedzieli, że jeżeli do końca wakacji nie uda się osiągnąć spełnienia postulatów, po raz kolejny zaostrzą akcje strajkowe i protestacyjne.

Jak informuje związek, protest głodowy został zawieszony, jednak walka o godne wynagrodzenia wciąż trwa.

AS

[na podstawie materiału OZZPF]