Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, będąca częścią OPZZ, zaapelowała do Premiera RP Mateusza Morawieckiego ws. decyzji zarządu Arcelor Mitall Poland S.A. o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale.