W dniach 29-30 maja Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel gościł w województwie Świętokrzyskim w gminie Sadowie, gdzie odbyło się niezwykle ważne posiedzenie konsultacyjne stron społecznych min.: posłów na sejm RP, Krajowej Grupy stowarzyszenia Forum grup Zawodowych Grupy Pracowników Straży Miejskich i Gminnych- przybyłych na spotkanie z 8 województw czyli przedstawicieli strony związkowej w większości regionów Polski tzw. reprezentantów jednostek SG/M z terenu Polski ( NSZZ Solidarność i OPZZ / tzw. Grupa Stowarzyszona) oraz przedstawiciele środowiska komendantów Straży Gminnych/Miejskich.

Spotkanie oficjalnie otworzyła wójt gminy Sadowie pani Marzena Urban-Żelazowska. (Gmina Sadowie aktualnie przewodniczy w Stow. Gmin Płd-Zach. Mazowsza i Regionu Sandomierskiego). Po oficjalnym otwarciu referat wprowadzający wygłosił przewodniczący Stowarzyszenia – Grzegorz Świetlik. Następnie odbyła się programowa dyskusja podczas której przedstawiciele Straży przedstawili dokumentację aktualnego pakietu zagadnień będących przedmiotem obrad reprezentacji tej grupy zawodowej z instytucjami centralnymi. Spotkanie było kolejną merytoryczną analizą a zarazem pierwszą fazę konsultacji
z partnerami społecznymi w sprawie rozpoczętych już prac Zespołu Rady Dialogu Społecznego na wniosek OPZZ dotyczących koniecznych poprawek do zaniechań ustawowych oraz koniecznych poprawek.

Jest to wieloletnie zaniechanie ustawowe ponieważ już 30 lat funkcjonariusze straży miejskiej–gminnej nie mogą doczekać się od rządu przyznania nowej legislacji ustawy o emeryturach pomostowych i przyznania świadczenia pracy w szczególnych charakterze. Brak również konkretnego zdefiniowania zagrożeń dla wykonywania tego zawodu przez m.in. Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz braku działań w tym aspekcie pracodawców (samorządów). Jest to bardzo ważne kryterium i ogromne zaniechanie podkreślano na spotkaniu .

Podobna analogiczna kwalifikacja obejmuje już od lat szereg pokrewnych zawodów jak np. m.in. : Policję, Straż Marszałkowską , kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych i innych podobnych branż jak np. Straż Ochrony Kolei , gdzie zgodnie załącznikiem i kryterium ustawy pomostowej, stworzono delegacje do przyznania świadczeń emerytalnych i osłonowych. Bardzo ułatwiło i poprawiło by to funkcjonowanie tej służby dla społeczeństwa, wielokrotnie zauważono na konferencji.

W dzisiejszych czasach ogromne zaniechania ustawowe dla funkcjonariusza Straży Miejskiej nie idą jednak w parze ze zwiększanym przez 30 lat bardzo szerokim katalogiem uprawnień dla tej grupy zawodowej. Około 10 000 funkcjonariuszy Straży Miejskiej tj. około 500 jednostek Straży Miejskiej, oraz zawodów pokrewnych czeka na przyznanie również konkretnych uprawnień osłonowych. Dlaczego jest tak wysoka dyskryminacja w tym aspekcie wśród zwodów pokrewnych , niedawno przyznano je Straży Marszałkowskiej, która stała się służbą mundurową w maju 2018 roku. Wtedy też jej funkcjonariusze zyskali nowe uprawnienia emerytalne, co jest kierunkiem pozytywnym i koniecznym dla takich właśnie grup zawodowych podkreślił Wojciech Rajchel. Zmiany związane z objęciem funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej systemem zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych weszły w życie bowiem 14 kwietnia 2020 r. a grupa zawodowa funkcjonariuszy Straży Miejskich czeka już 30 lat na podobną kwalifikację przypomniał Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel.
W bieżących latach zespół RDS miał prowadzić rozmowy nad wprowadzeniem regulacji uzupełniających tym zakresie i koniecznych osłon socjalnych dla wykonywania zawodu funkcjonariusza straży miejskiej, które dadzą gwarancje prawa funkcjonariusza do wcześniejszych emerytur i ułatwią funkcjonowanie tej ważnej formacji mundurowej roli dla społeczeństwa. Na konferencji nastąpiło całkowite zweryfikowanie planu pracy Zespołu właściwego rady Dialogu Społecznego w tym temacie jak również omówiono pilna potrzebę wsparcia i inicjatyw poselskich w rozpoczętych już pracach , gdyż społeczeństwo i funkcjonariusze oczekują od rządu i stron społecznych miarodajnych i wreszcie konkretnych efektów w tym aspekcie. Przedstawiciele stron społecznych opowiedzieli się również zgodnie przeciwko wygaszającemu charakterowi emerytur pomostowych i koniecznej potrzeby wprowadzenia postulowanych od lat przez strony związkowe tzw. emerytur stażowych ze względu na staż pracy, co było dodatkowym punktem spotkania podniesionym przez Wojciech Rajchel Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Opolskiego. Kolejne 4 Konferencje zaplanowano w innym sektorze Polski cykliczne, by sprawą zainteresować media oraz szersze grono Przedstawicieli stron społecznych, Posłów i Senatorów z całej Polski.

Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel zapowiedział inicjatywę na lokalnym Wrdsie i apel do 16 województw w tej sprawie. Niedawno zaczęliśmy już inicjatywę do wsparcia emerytur stażowych i wysłałem apel o podobne wsparcie do wszystkich klubów parlamentarnych w województwie opolskim, czas szerzej popatrzyć na inicjatywę wsparcia dla prac centralnych i postulatów dotyczących m.in. emerytur stażowych i pomostowych. Miłym akcentem spotkania konsultacyjnego było uczestnictwo ponad większej części połowy województw przedstawicieli środowisk zawodowych a więc większa część przedstawicieli z całego kraju. Zapowiedziano wsparcie przez kolejne cykliczne spotkania lokalne we wszystkich regionach kraju jak również wykorzystanie lokalnych wojewódzkich rad dialogu społecznego. Inicjatywy poselskie oraz petycje zadeklarowali posłowie ziemi Sadowie i wszyscy uczestnicy spotkania m. in. Poseł na Sejm RP Andrzeja Kryj z PIS oraz Posłanka na Sejm RP, Pani Anita Sowińska z klubu Lewicy, zgromadzeni radni i strony samorządu.

W trakcie przerwy między obradami uczestnicy spotkania symbolicznie złożyli wieńce pod pomnikiem pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego, pochodzącego z Ruszkowca bojownika o niepodległość i zasłużonego działacza samorządowego.

Lista uczestników spotkania

Przedstawiciele Grupy Związków Zawodowych pracowników SG/M;

Wojciech Rajchel – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego oraz Przewodniczący Rady Grupy Stowarzyszonej SGiM Województwa Opolskiego

Daniel Pokuta – Przewodniczący Grupy Stowarzyszonej Pracowników SGiM, NSZZ Solidarność, Kraków

Marek Babiński – NSZZ Solidarność Pracowników SM w Białymstoku

Adrian Tomas – przewodniczący NSZZ Solidarność SM w Rudzie Śląskiej

Andrzej Szuper – przewodniczący Koła NSZZ Solidarność pracowników SM Lublin

Dariusz Ciechomski delegat Zw. Zaw. SM Lublin

Mariusz Każmierczyk delegat OPZZ Zw.Zaw. SM Gdańsk

Zaproszeni przedstawiciele środowiska Komendantów SM

Robert Kędziora – Komendant Straży Miejskiej w Tarnobrzegu, członek Krajowej Rady Komendantów (Woj. Podkarpackie)

Jerzy Potocki – Komendant SM w Opatowie (Woj. Świętokrzyskie)

Goście Specjalni

Anita Sowińska – Posłanka na Sejm RP

Andrzej Kryj – Poseł na Sejm RP

Przedstawiciele organizatorów

Marzena Urban – Żelazowska – wójt Gminy Sadowie (delegat do Stow. Gmin Płd-Zach. Mazowsza i Regionu Sandomierskiego, członek Konwentu Związku Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego

Grzegorz Frejlich – zastępca wójta Gminy Sadowie (delegat do Stow. Gmin Płd-Zach Maz. i RS)

Bogusława Kania – Radna Gminy Sadowie

Grzegorz Świetlik – przew. SGRPłd-ZM, v-ce przew. FRZGiP RP, delegat pełnomocny do OPOS.

opzz , opole , emerytury stażowe , spotkanie