19 września 2019 r.  Pani  Wiesława Janczak – Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego uczestniczyła w  IX posiedzeniu  Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie .

Głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu były założenia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 r. dla województwa lubelskiego, monitoring Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za I półrocze 2019r. oraz zaopiniowanie 33 wniosków w sprawie zasadności kształcenia zawodowego w szkołach policealnych i branżowych w województwie lubelskim.