Jan Budkiewicz, współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego „Kultura i Media” RDS, przewodniczący FZZ Pracowników Kultury i Sztuki, w imieniu Strony Pracowników skierował pismo do przewodniczącej RDS, minister Elżbiety Rafalskiej.

Budkiewicz pisze o spotkaniu przedstawicieli Strony Pracowników powołanych do Zespołu, którzy stwierdzili, że dotychczas nie zostały im udostępnione dokumenty wyznaczające prawa i obowiązki działalności. Niemożność zapoznania się z treścią dokumentów, które decydują o podstawowych kryteriach warunkujących działalność Zespołu, nie pozwala na dopracowanie zapisów Regulaminu, ustanawiającego szczegółowe zasady organizacyjne, formalno-prawne oraz procedury wewnętrzne pracy. 

- Jak „Zespół” może podjąć merytoryczną działalność, gdy jego istnienie jest częściową fikcją? – pyta współprzewodniczący.

Ponadto Strona Pracodawców przez 12 miesięcy nie desygnowała swego współprzewodniczącego, co zaprzecza zasadzie podstawowej Zespołu - jego trójstronności.

Straciliśmy rok – pisze Budkiewicz - trudno bowiem uznać za efektywną pracę, dwa spotkania o charakterze informacyjno – towarzyskim w MKiDN.

Mając to na uwadze, Strona Pracowników zwróciła się do przewodniczącej RDS oraz Prezydium Rady Dialogu Społecznego o zadośćuczynienie wymogom prawnym, uwierzytelniającym powołanie oraz zasady funkcjonowania Zespołu. 

- W innym przypadku przedstawiciele Strony Pracowników będą zmuszeni do zastanowienia nad udziałem w Zespole „Kultura i Media” – kończy swoje wystąpienie Jan Budkiewicz.

BP OPZZ

Całość wystąpienia:

http://fzzpkis.pl/aktualnosci_pliki/2018/skanowanie0466.pdf