Przedstawiciele Międzyzakładowego Związku Zawodowego ODKRYWKA, działającego w KWB Bełchatów i zrzeszonego w naszych strukturach, od dłuższego czasu starają się o przyspieszenie decyzji o uzyskaniu koncesji na uruchomienie i na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew”. Liderzy wielokrotnie już zorganizowali wiele spotkań, m.in. posiedzenie wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone energetyce oraz spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnikiem Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorzem Tobiszowskim.

Prowadzone rozmowy dotyczą zarówno polityki energetycznej Polski i przyszłości węgla brunatnego w miksie energetycznym, jak i uzyskania koncesji na uruchomienie złoża "Złoczew" i przedłużenia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Turów.

Niestety, do tej pory wszelkie rozmowy nie doprowadziły do żadnych konkluzji. Jedak, jak podkreśla przewodniczący MZZ "Odkrywka" Adam Olejnik: " Był czas na Dialog, być może pozorowany ze strony rządowej, ale był. Był czas na negocjacje i rozmowy, więc nikt nam braku dobrej woli zarzucić nie ma prawa... Nie uprawiamy polityki dla jasności sprawy, ale walczymy o nasze miejsca pracy, o byt naszych rodzin, o rozwój naszego regionu. WALCZYMY o "ZŁOCZEW" a walkę mamy we krwi i walczyć potrafimy. Nie poddamy się w walce o koncesje na uruchomienie inwestycji "Złoczew", bo to przyszłość młodych ludzi, dziesiątek tysięcy mieszkańców Województwa Łódzkiego.".

AS