Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych liczy sobie już 35 lat. Rada OPZZ województwa mazowieckiego uczciła tę rocznicę na terenie swojego województwa 18 października 2019 r.

W uroczystościach udział wzięli:

  • Kierownictwo naszej Centrali -przewodniczący OPZZ, Kolega Andrzej Radzikowski oraz wiceprzewodniczący:Koleżanka Barbara Popielarz i Kolega Piotr Ostrowski,
  • Marszałek województwa mazowieckiego, Pan Adam Struzik,
  • Doradca w Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pan Witold Prandota,
  • Przewodniczący Federacji Metalowców i Hutników w Polsc,e Kolega Mirosław Grzybek,
  • Działacze i byli współpracownicy Rady OPZZ województwa mazowieckiego oraz przewodniczący mazowieckich zakładowych organizacji związkowych, członkowie Prezydium Rady Mazowieckiej Komisji Rewizyjnej.

Uroczystość jubileuszową od strony artystycznej poprowadził nasz związkowy kolega i przyjaciel, Łukasz Mycka.

Jubileusz był wspaniałą okazją do przypomnienia historii OPZZ oraz najważniejszych wydarzeń z życia Organizacji. Na ręce Przewodniczącego Rady OPZZ woj. mazowieckiego, Marka Kupca życzenia dalszych sukcesów złożyli:Kierownictwo OPZZ,Marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik, Przewodniczący Federacji Metalowców i Hutników – Mirosław Grzybek, Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Kolega Zenon Stolarski.

Ponadto, Marszałek Adam Struzik przekazał na ręce Przewodniczącego Marka Kupca ”Medal pamiątkowy PRO MASOVIA”, a nasza koleżanka, Halina Poszytek - wiceprzewodnicząca Rady OPZZ województwa mazowieckiego – odczytała listy gratulacyjne od Prezydenta m.st. Warszawy.

Podczas uroczystości Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wręczył odznaczenia I stopnia „Za zasługi dla OPZZ”: następującym działaczom: Wiesławie Czuba, Zygmuntowi Dąbrowskiemu, Andrzejowi Frasońskiemu, Andrzejowi Grochulskiemu, Justynie Stańczuk-Sturgólewskiej, Elżbiecie Katryniec, Arturowi Perlejewskiemu, Alicji Pietrzak-Majewskiej i Tomaszowi Wudarczykowi.

W dowód uznania za osobiste zaangażowanie w rozwój ruchu związkowego oraz determinację w obronie praw pracowniczych i związkowych, wyróżnienie otrzymali: Bogdan Bucholc, Maria Jolanta Janiszewska, Andrzej Janiszek, Bogumiła Latarska, Lech Latarski, Marian Madej, Mirosław Olaszak, Krzysztof Ozdarski, Halina Poszytek, Mirosław Rapiej, Maria Radzikowska, Zenon Stolarski, Tadeusz Szmit.