W dniu 17 maja br. w Sali koncertowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach k/Warszawy odbyła się uroczystość  Jubileuszu 100-lecia istnienia w Polsce, organizacji związkowych w kulturze oraz 35-lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. W uroczystościach uczestniczył Andrzej Radzikowski wiceprzewodniczący OPZZ, który przekazał uczestnikom Jubileuszu serdeczne życzenia i gratulacje od OPZZ oraz wręczył przewodniczącemu Federacji Janowi Budkiewiczowi pamiątkowy puchar. Ponadto grupa działaczy Federacji została uhonorowana Honorowymi Odznakami „Za zasługi dla OPZZ” I i II stopnia. Jubileusz zakończył koncert: „Muzyczna Rodzina Pawła Samochina”.