35-tą rocznicę działalności świętowali nafciarze i gazownicy z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 

OZZ GNiG powstał z przekształcenia Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i jako kontynuator działa od 1983 roku. Zrzesza ponad 10 tys. członków pracujących w oddziałach i spółkach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w 36 oddziałach związku. Związek uczestniczy w procesie transformacji branży. Uważnie monitoruje jej przebieg, wskazuje zagrożenia, kierując się troską o los ponad 30-tysięcznej załogi i dalszy byt Polskiej Nafty i Gazownictwa.

OZZ GNiG jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Chemii i Energetyki (EMCEF).

W jubileuszowych uroczystościach, które odbyły się w dniach 29 – 30 maja w Łochowie, OPZZ reprezentowali przewodniczący Jan Guz, Urszula Michalska, przewodnicząca Rady Branży OPZZ "Usługi Publiczne", przewodnicząca FZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz  Dariusz Potyrała, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” i szef ZZ Górników w Polsce.

Przedstawiciele władz konfederacji złożyli na ręce Dariusza Matuszewskiego, przewodniczącego OZZ GNiG, serdeczne gratulacje z okazji 35. rocznicy powstania związku, życząc wytrwałości i sukcesów oraz dobrej współpracy dla całej branży górniczej.

BP OPZZ