Trwa kampania wyborcza w radach wojewódzkich i branżach OPZZ przed IX Kongresem naszej konfederacji. W ostatnich dniach obradowały Rady OPZZ województw: opolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Delegaci wybrali nowe władze.

W województwie opolskim nowym przewodniczącym Rady OPZZ został ponownie Sebastian Koćwin. Na wiceprzewodniczących wybrano: Bożenę Borys (Azoty, Kędzierzyn Koźle) Janusza Gużda (Top Farms, Głubczyce) i Wandę Sobiborowicz (ZNP).

W Warszawie wybrano przewodniczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiego. Został nim Piotr Szumlewicz (OPZZ „Konfederacja Pracy”). Wybory wiceprzewodniczących zostaną przeprowadzone na najbliższym posiedzeniu mazowieckiej RW – 23 marca.

W Poznaniu spotkała się Rada OPZZ województwa wielkopolskiego. Funkcję przewodniczącego Rady powierzono Bolesławowi Stanikowskiemu. Na jego zastępców powołano Zdzisława Leśniewicza (DHL), Jarosława Ryczkowskiego (ZZ „Metalowcy”) oraz Dariusza Zbierskiego (KWB Konin).

Odbyły się także posiedzenia kolejnych Rad Branż OPZZ. W Warszawie obradowali przedstawiciele Rad Branż „Transport” oraz „Oświata i Nauka”. Zebrani wybrali delegatów na IX Kongres OPZZ.

RB „Transport” reprezentują: Marek Błaszczyk,Dariusz Cierpisz, Jarosław Grządziel i Zofia Ostrowska. Delegatem RB „Oświata i Nauka” został Marian Nowakowski.

W posiedzeniach Rad Branż i Rad Wojewódzkich uczestniczą przedstawiciele kierownictwa OPZZ.

Jan Guz, Wiesława Taranowska i Andrzej Radzikowski informują o przygotowaniach do Kongresu, bieżącej działalności Centrali w Radzie Dialogu Społecznego oraz przebiegu prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.  Uczestnicy spotkań dowiadują się owspółdziałaniu OPZZ z Państwową Inspekcją Pracy. Szefowie OPZZ mówią także o procesie wdrażania nowej ustawy emerytalnej, w tym o emeryturach pomostowych. Odnosząc się do problematyki reprezentatywności organizacji związkowych podkreślają szczególną wagę właściwie zbieranej i archiwizowanej dokumentacji związkowej.

BP OPZZ

Na zdjęciu: posiedzenie Rady OPZZ województwa wielkopolskiego