Zarząd Krajowego Związku Zawodowego "Uzdrowisk Polskich" stanowczo sprzeciwia się projektowi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zapraszamy do zapoznania się ze Stanowiskiem m.in. w sprawie niezrozumiałego zamknięcia uzdrowisk.

Tekst Stanowiska