Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego (ZZ PPM) złożył skargę do legnickiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie naruszenia przepisów prawa pracy i prawa związków zawodowych przez Zarząd KGHM S.A.

Chodzi o zarządzenie dotyczące pracowniczych urlopów wypoczynkowych, wydane przez kierownictwo lubińskiego koncernu. Związkowcy wskazują, że wprowadzone zostało bez uzgodnienia z organizacjami związkowymi. Więcej, nie przedstawiono im nawet projektu zarządzenia. Zdaniem ZZ PPM jest to naruszenie stosownych przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Zarząd KGHMżąda ponadto danych o miejscu pobytu pracownika w czasie urlopu co nie wynika z żadnego istniejącego ani wskazanego przez pracodawcę przepisu prawa. Są też inne zarzuty związane z zagrożeniem ochrony danych osobowych pracowników KGHM.

Związkowcy uważają, że rażące naruszenie obowiązujących przepisów prawa uzasadnia podjęcie działań kontrolnych tym bardziej, że - (…) skutki będące następstwem wejścia w życie zarządzenia funkcjonują w obrębie największej dolegliwości dla pracownika”. Wnosząc skargę ZZ PPM sugeruje wszczęcie niezwłocznej kontroli z uwagi na rozpoczynający się okres urlopowy.

R.G.