W dniu 30 maja 2019 w Białymstoku odbyło się spotkanie informacyjne Kierownictwa OPZZ ze związkowcami zrzeszonymi w strukturach OPZZ, działających na terenie woj. Podlaskiego, połączone ze szkoleniem z zakresu nowelizacji Ustawy o Związkach Zawodowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz spraw sukcesyjnych, spadkowych i roszczeń z umów CHF.

Kierownictwo OPZZ reprezentowali Barbara Popielarz- wiceprzewodnicząca OPZZ, Andrzej Radzikowski - wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski- wiceprzewodniczący OPZZ ,oraz Magdalena Kossakowska z departamentu Polityki Społecznej Rynku Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OPZZ. W spotkaniu i szkoleniu udział wzięła grupa licząca 50 związkowców reprezentujących wszystkie branżę.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Jana Guza Przewodniczącego OPZZ i Jerzego Koronieckiego Wiceprzewodniczącego Rady OPZZ woj. Podlaskiego. Szkolenie z zakresu PPK przeprowadził Piotr Idzikowski- ekspert regionalny PPK . w ciekawy i interesujący sposób przedstawił założenia i sposoby realizacji wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. W drugiej części seminarium szkolenie z zakresu Prawa związkowego przeprowadził Andrzej Radzikowski- wiceprzewodniczący OPZZ. Szkolenie to było połączone z informacjami na temat podejmowanych działaniach i inicjatywach kierownictwa OPZZ w różnych sprawach związkowych i pracowniczych. Na zakończenie spotkania odbyła się prelekcja Pani Magdaleny Nowak-doradcy biznesowego firmy Protecta na temat Prawa Spadkowego , sukcesji oraz roszczeń z umów CHF.

RW OPZZ