Zwracamy się do ministerstwa edukacji z pytaniem (w ramach dostępu do informacji publicznej) o koszt reklam publikowanych w ostatnim czasie w mediach na zlecenie MEN. W reklamach tych, czytamy m.in. o rzekomych 16,1% podwyżkach dla nauczycieli.

Pani Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

WNIOSEK ZNP

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) niniejszym w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w postaci:

1)            wskazania wysokości łącznych kosztów poniesionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na publikację w środkach masowego przekazu podpisanego przez Panią Minister listu rozpoczynającego się od słów „Szanowni Rodzice i Opiekunowie, zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli i znaczenia nauczycieli w procesie edukacji Państwa dzieci”,

2)            wskazania czy publikacja w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 14 lutego 2019 r. na stronie C8 materiału dotyczącego zmiany wysokości nauczycielskich wynagrodzeń została zamówiona

lub opłacona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a jeżeli tak to wskazania kosztów poniesionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na jego publikację,

3)            wskazania łącznych kosztów opublikowania w okresie od dnia 8 lutego br. do dnia 15 lutego 2019 r. na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej w środkach masowego przekazu materiałów opracowanych przez MEN lub na zlecenie MEN,

4)            wskazania kosztów opublikowania w okresie od dnia 8 lutego 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r. na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej materiałów opracowanych przez MEN lub na zlecenie MEN odpowiednio w:

  • a) dziennikach,
  • b) tygodnikach,
  • c) miesięcznikach,
  • d) stacjach radiowych,
  • e) stacjach telewizyjnych,
  • f) mediach internetowych innych niż media społecznościowe,
  • g) mediach społecznościowych,

5)            kopii faktur otrzymanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z publikacjami, o których mowa w pkt 1- 4. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy  o udostępnienie informacji poprzez przesłanie jej na ww. adres email.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP[źródło: znp.edu.pl]