12 marca odbyło się posiedzenie Branży OPZZ „Usługi publiczne” pod kierownictwem Urszuli Michalskiej (przewodnicząca FZZ Pracowników Ochrony Zdrowie i Pomocy Społecznej). Wybrano delegatów na IX Kongres OPZZ, który odbędzie się w maju 2018 roku.

Kierownictwo Centrali reprezentowała wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska, która omówiła przygotowania do Kongresu, bieżącą działalność Centrali w Radzie Dialogu Społecznego oraz przebieg prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.  Kolejnym tematem dyskusji była współpraca OPZZ z Państwową Inspekcją Pracy. Mówiono także o procesie wdrażania nowej ustawy emerytalnej, w tym o emeryturach pomostowych. Odnosząc się do problematyki reprezentatywności organizacji związkowych podkreśliła a szczególną wagę właściwie zbieranej i archiwizowanej dokumentacji. W końcowej części spotkania dyrektor Wydziału Pracy i Informacji OPZZ Janusz Gołąb przedstawił kwestie formalne związane z wyborem delegatów na IX Kongres OPZZ.

Przedstawiciele branży wybrali swoich delegatów.

Delegaci Branży "Usługi Publiczne”: Jan Kajda, Małgorzata Jarczyk, Krzysztof Drabik, Beata Sus, Jacek Burdzel, Tomasz Dybek (BP OPZZ).