W środę 2 października odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli zawodów medycznych, w tym związkowców z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, będącego częścią OPZZ z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Na spotkaniu  zweryfikowano dane dotyczące podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników laboratoriów i fizjoterapii.

Minister Zdrowia opuścił spotkanie po około 15 minutach, wobec czego nie miał możliwości by zapoznać się z podsumowaniem weryfikacji, choć już na początku spotkania sam przyznał, że dane, o których wspominał w zeszłym tygodniu okazały się w części błędne lub niepełne. Żmudnie porównując placówkę po placówce ustalono, że do dnia 2 października 2019 podwyżek ze źródeł innych niż ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie uzyskało nawet 70% placówek w całej Polsce. Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się więc do ‪4 października 2019‬ r. wezwać na rozmowy w NFZ placówki, które nie przekazały podwyżek fizjoterapeutom i pracownikom laboratoriów i w ciągu najbliższych dwóch tygodni negocjować z ich dyrektorami, by znaleźli pieniądze na zwiększenie wynagrodzeń. Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało postulat, by podstawą rozmów z pracodawcami była treść porozumienia przygotowanego przez związki zawodowe i zaakceptowanego przez Ministerstwo. 16 października 2019 odbędzie się kolejne spotkanie związkowców z przedstawicielami Ministerstwa. Związkowcy liczą, że przed tym terminem odbędzie się większość spotkań w oddziałach NFZ.‬ Do tego protest pracowników zawodów medycznych będzie trwał w obecnej formie.