W dniu 13 listopada 2019 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się szkolenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, w którym udział wzięło ponad 50 osób z Komisji Młodych Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Szkolenie poprowadził Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski, który oprócz tematyki dotyczącej PPK, przedstawił również m.in. zagadnienia związane z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Młodzi związkowcy przejawili duże zainteresowanie poruszonymi tematami, w tym zwłaszcza w obszarze rozwiązań przyjętych w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

M.K